FIAT – 07/11/2003

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een wagen van het merk die dwars in een nauw straatje geparkeerd staat en deze helemaal verspert teneinde de compactheid in de verf te zetten. Tekst : “New Panda. Appelez-moi city car, mais ne m'appelez pas baby”.

Motivering van de klacht(en)

Deze affiche toont een wagen die geparkeerd staat in strijd met de wegcode : geen enkele voetganger, fietser, rolstoelgebruiker of andere auto kan door.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een humoristische afbeelding gaat en dat de wagen zodanig geparkeerd is dat dit in werkelijkheid niet mogelijk is. Bovendien gaat het om een private weg waar de eigenaar van het voertuig alle rechten heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de wagen in kwestie op dergelijke wijze afgebeeld wordt teneinde de compactheid ervan in de verf te zetten, maar dat hij op deze wijze andere weggebruikers (o.a. voetgangers, fietsers, rolstoelpatiënten,…) hindert, hetgeen strijdig is met art. 5 van de Febiac-code. Nergens uit de afbeelding blijkt dat het om een private weg gaat en bijgevolg wordt dit door de doorsnee consument gepercipieerd als zijnde een afbeelding van een openbare weg die toegankelijk is voor de zwakke weggebruikers. Het banaliseren van ongeoorloofd gedrag t.a.v. de andere weggebruikers, kan onrechtstreeks ook tot zo'n een gedrag aansporen. Bijgevolg en op basis van art. 5 van de Febiac-code heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze afbeelding niet meer te verspreiden, in welke media dan ook.

De adverteerder liet gelden dat hij het standpunt van de Jury niet deelt, maar dat de abribus-campagne afgelopen is. Aangezien de Jury de aanbeveling heeft gedaan om deze afbeelding ook via andere media niet meer te verspreiden, heeft zij aan de adverteerder verzocht haar dit te willen bevestigen. Bij gebrek aan positief antwoord heeft zij overeenkomstig art. 16 van haar reglement een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Fiat Panda
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/11/2003