FIAT – 06/08/2009

Beschrijving van de reclame

Affiche (36m2) voor Fiat 500.

Motivering van de klacht(en)

De minimale CO2 uitstoot wordt op de voorgrond geplaatst door vermelding in vet gedrukte letters (110g/km), terwijl de rest van deze informatie in het normale lettertype wordt aangeduid. Hier is sprake van misbruik ten opzichte van verschillende codes, waaronder de intersectorale milieureclame code en de Febiac-code.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten gelden dat alle voorschriften van de Febiac-code gerespecteerd werden. De grootte van de vermelding bedraagt zelfs 135 mm. De adverteerder begrijpt niet waarom de minimum uitstoot, geplaatst in het vet, het begrip en het leesgemak zou kunnen belemmeren gezien het feit dat alle vereiste criteria voor de maximum uitstoot gerespecteerd werden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen inzake het gemiddelde brandstofverbruik en CO2 op de affiche in kwestie (36m2) 135 mm bedraagt en dus groter is dan de lettergrootte voorgeschreven door art.5 van de Febiac-code (100mm).

Het feit dat de minimum uitstoot in het vet werd gezet vormt geen inbreuk op het KB van 05/09/2001, noch op de Febiac-code of de milieureclamecode.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Fiat 500
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/08/2009