FIAT – 06/06/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “De nieuwe Alfa Spider. Diesel. 200 pk. Een echte volbloed”, toont een auto van het merk op een rijbaan. Vermelding van logo, website, verbruik, co-emissie en de tekst “Geef voorrang aan de veiligheid”.

Motivering van de klacht(en)

Conformiteit met Febiac-code

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de vermelding van de 200 PK (in vet gedrukt) in de slogan in combinatie met :
• enerzijds de woorden”een echte volbloed” (verwijzing naar temperament) en
• anderzijds de afbeelding (wazig decor dat in deze context zou kunnen wijzen op snelheid)
verwijst naar snelheid, hetgeen strijdig is met art. 1 van de Febiac code die het volgende bepaalt:
“Reclame mag snelheid, in het bijzonder de topsnelheid, niet als argument gebruiken of haar verleidelijkheid suggereren. Hetzelfde geldt voor de kracht, het acceleratievermogen, de remkracht of elke andere eigenschap van een voertuig als zij verwijzen naar snelheid. Vermogen, maximumsnelheid, acceleratievermogen en andere meetgegevens betreffende het voertuig mogen wel opgenomen worden in de lijst met technische gegevens in presentatiebrochures of catalogi, alsook in persartikelen.”

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen door de vermelding “200 PK” uit de headline te verwijderen en in de toekomst aandachtig te zijn aangaande het gebruik van kracht (of andere elementen) met enige verwijzing naar snelheid.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij hiermee rekening zal houden in de toekomst en heeft meteen een gewijzigde advertentie overgemaakt die beantwoordt aan de aanbeveling van de Jury.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Alpha Romeo Spider
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  06/06/2007