FIAT – 01/10/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als slogan“ Diesel Days. Fiat bestrijdt de ongelijkheid” toont twee wagens van het merk (Fiat 500+600).
Onderaan: vermelding van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

De tweede advertentie toont een wagen van het merk met als slogan « 115 CO²/KM*. Het schone aan onze dieselmotoren is dat ze schoon zijn. »
Onderaan: vermelding van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

Motivering van de klacht(en)

Met dergelijke kleine lettergrootte, zijn de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot niet in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 in de eerste advertentie (192x255) 3,1 mm bedragen en derhalve groter zijn dan vooropgesteld in art. 5 van de Febiac code (3mm).

De Jury heeft genoteerd dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 in de tweede advertentie (100x255) 2,6 mm bedragen (afgestemd op de lettergrootte van de informatie). De Jury heeft vastgesteld dat het formaat van de advertentie (100x255) kleiner is dan een A5 formaat en derhalve de lettergrootte van de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 in overeenstemming is met art. 5 van de Febiac code (1,5 mm)

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FIAT
Product/Dienst: Fiat 500+600
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/10/2008