FESTIVAL VAN VLAANDEREN – 15/09/2005

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een vrijend koppel op een bed. De vrouw bevindt zich bovenop de man en ze houdt voor haar borsten een bordje met als opschrift: “Oh! Oh!” Onderaan de vermelding: “Reserveer uw oren voor het KlaraFestival van Vlaanderen. Minimal music - less is more. 9-23/09/2005 International Brussels Music Festival.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame die kan gezien worden door kleine kinderen is aanstootgevend en schandelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het beeld past in de slogan “Reserveer uw oren voor”, waarbij hij wil zeggen dat het publiek alle lawaai moet weren om de oren volledig voor het Klarafestival te reserveren. Hij deelde tevens mee dat slechts een deel van de acties met dit beeld gevoerd wordt en deze campagne eindigt op 20 september 2005.
Het reclamebureau van de adverteerder liet gelden dat er eigenlijk“niets” op deze foto te zien is en het antwoord op een vraagstelling van een kind derhalve heel neutraal en beknopt kan blijven. De volwassene bepaalt daarbij zelf de toon en inhoud van zijn antwoord en het kind hoeft niet méér te weten te komen dan de volwassene wenselijk acht. Het reclamebureau stelde tevens van oordeel te zijn dat niets in de beeldvorming en stijl neigt naar het vulgaire of onwelvoeglijke en zij ervan overtuigd is dat deze foto bij de overgrote meerderheid van de mensen als onschadelijk en grappig overkomt.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat deze reclame geen choquerende of onfatsoenlijke elementen bevat in de context van de huidige samenleving, temeer daar de intieme delen bedekt werden. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen terzake, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: FESTIVAL VAN VLAANDEREN
Product/Dienst: Klarafestival
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/09/2005