FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE COMEDIE DE LIEGE – 06/11/2018

Beschrijving van de reclame

De spot toont een man die op een ziekenhuisbed ligt en verbonden is aan buisjes.
VO: “RTL TVI et Bel RTL présentent …”.
Een verpleegster met een hoofdtelefoon op komt al dansend binnen en groet de patiënt. Men hoort de muziek op de achtergrond. Ze verzorgt hem maar als ze zich omdraait trekt ze het beademingsapparaat uit door onoplettendheid. Men ziet de man naar adem snakken en de schermen geven vlakke lijnen weer en tonen vervolgens het logo van het festival.
VO: “Venez plutôt mourir de rire au Festival International du Film de Comédie de Liège du 6 au 10 novembre.”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt het choquerend om iemand te tonen die losgekoppeld wordt van zijn beademingsmachine en sterft, en dit alles om te “sterven” van het lachen.

Standpunt van de adverteerder

/

Jurybeslissing

De Jury is van mening dat de duidelijk absurde toon van de reclame ter promotie van het festival in kwestie voldoende uit de spot blijkt opdat deze figuurlijk begrepen zou worden.

Zij is met name van mening dat de enscenering zodanig overdreven is dat ze niet als realistisch zal worden opgevat.

Volgens haar is de reclame in kwestie dus niet van aard om bij de gemiddelde consument als choquerend over te komen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE COMEDIE DE LIEGE
Product/Dienst: Festival International du Film de Comédie de Liège
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/11/2018