FERRERO – 25/09/2013

Beschrijving van de reclame

Spot ‘Buiten Dienst’:

De spot toont een man aan een automaat, hij kijkt naar de laatste Kinder Bueno.
« J’ai une petite faim. Ah, il en reste un et c’est pour moi. »
Hij zoekt kleingeld in zijn zakken.
« Oh non, je n’ai pas de monnaie. »
Hij kijkt naar de deur van de toiletten waar ‘Buiten Dienst’ op hangt. Hij lijkt een idee te hebben.
Tekst op het scherm: « 5 minutes plus tard ».
Men ziet het blad met ‘Buiten Dienst’ op de automaat. De man komt terug met kleingeld en voor de ogen van verbaasde mensen die de automaat wilden gebruiken koopt hij de laatste Kinder Bueno.
De man wil het blad met ‘Buiten Dienst’ terug op de deur van de toiletten hangen. Op dat ogenblik komt een bespatte en doorweekte man buiten. De man biedt hem lachend een Kinder Bueno aan.
VO: « Un cœur fondant aux noisettes, une gaufrette croustillante, du bon chocolat. Pour une petite faim, seul Kinder Bueno est aussi fin. Et la faim justifie les moyens. Kinder Bueno, si bon qu’on en deviendrait méchant ».
Afbeelding van het product en de tekst « si bon qu’on en deviendrait méchant » met daarnaast de afbeelding van het hoofd van een duivel.

Spot ‘Supermarkt’:

De spot toont een jongeman in de supermarkt.
« Mais où ils sont mes Bueno ? Ah, les voilà ! »
Hij wil het laatste pak van het rek nemen.
Op dat ogenblik komt een oude vrouw toe en vraagt hem terwijl ze naar het bovenste schap wijst: « Excusez-moi mon petit, est-ce que vous voudriez m’attraper le paquet qui est là-bas, c’est au cas où j’aurais une petite faim, vous savez ».
De jongeman toont verschillende pakken koekjes en vraag welke ze wil.
Ondertussen is de vrouw vertrokken naar de kassa en gaat ze weg met de Kinder Bueno terwijl ze zegt: « Excusez-moi, je ne vois pas très bien de loin ».
De jongeman antwoordt terwijl hij naar het lege rek kijkt: « Enfin de près, ça a l’air d’aller ».
De vrouw eet al lachend de Kinder Bueno.
VO: « Un cœur fondant aux noisettes, une gaufrette croustillante, du bon chocolat. Pour une petite faim, seul Kinder Bueno est aussi fin. Et la faim justifie les moyens. Kinder Bueno, si bon qu’on en deviendrait méchant ».
Afbeelding van het product en de tekst « si bon qu’on en deviendrait méchant » met daarnaast de afbeelding van het hoofd van een duivel.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de boodschap van de spot: de honger (het doel) heiligt de middelen, zo lekker dat men er stout van wordt... (‘la faim (ou fin) justifie les moyens, tellement bon qu'on en devient méchant…’). Hij is geschokt door deze boodschap en vindt dat dit heel dicht bij een uitnodiging tot geweld komt: iedereen heeft het recht te krijgen wat hij wil! Het is een verontrustende boodschap, wat willen we onze jongeren leren?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat deze campagne bewust een humoristische en figuurlijke toon hanteert om de listen te schetsen die gebruikt worden door een persoon die graag de laatste Kinder Bueno te pakken wil krijgen. De uitgevoerde testen tonen aan dat deze humor sterk bijdraagt tot de appreciatie van de campagne bij de consumenten (64% houdt van deze campagne door deze humor, door haar amusante aard en door de baseline). De gebruikte stijl in deze spot is dezelfde als die in fictie; hij beoogt geenszins overeen te stemmen met het echte leven. Denkbeeldige personages en stereotiepen worden uitgebeeld in scènes afkomstig uit de werkelijkheid. Op geen enkel ogenblik zetten deze scènes aan tot asociaal gedrag of nog tot fysiek of psychisch geweld. De tweede protagonist van de spot wordt bovendien in geen geval voorgesteld in een situatie die zijn waardigheid zou kunnen aantasten. De baseline “si bon qu’on en deviendrait méchant” is in geen geval een aanzet tot geweld, deze beëindigt de film op een ironische manier, met een knipoog naar de vorige campagne van het merk Kinder Bueno die gebaseerd was op het concept van het delen.

De adverteerder blijft ervan overtuigd dat de toon van deze campagne voldoende overdreven is en niet van aard is om een gemiddeld aandachtig publiek te choqueren, waarbij nog komt dat het creatief concept van de campagne van het merk Kinder Bueno, dat erin bestaat het egoïstische aspect van individuen te belichten, niet nieuw is op het vlak van reclame. In dat opzicht verwijst de adverteerder op niet-exhaustieve wijze naar een aantal Belgische campagnes die eveneens dit onderwerp hebben aangesneden en die op een scherpere manier met ironie spelen.

De adverteerder wenst tenslotte te benadrukken dat het om een internationale campagne gaat die eveneens wordt uitgezonden in Frankrijk en Spanje waar ze positief werd onthaald volgens tests die voor haar lancering bij consumenten zijn afgenomen. In Frankrijk werd deze campagne voorgelegd aan het verplichte advies van de Autorité de régulation professionnelle de la publicité (hierna “ARPP”). De ARPP heeft een gunstig advies gegeven zonder specifieke bezwaren wat de baseline “si bon qu’on en deviendrait méchant” betreft. De adviezen van de ARPP zijn met name gebaseerd op de leidende principes van de regels van de Internationale Kamer van Koophandel inzake reclame die wereldwijd de gemeenschappelijke basis vormen van de deontologische regels inzake reclame. Aldus is de adverteerder er, zonder vooruit te willen lopen op het gevolg dat de Jury aan deze klacht zal willen geven, van overtuigd dat deze campagne geen verschillende analyse behoeft in het raam van haar verspreiding ten aanzien van het Belgische publiek.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots personen in scène brengen die grappige tactieken gebruiken om de laatste Kinder Bueno te pakken te kunnen krijgen (uit een automaat of uit de rekken van een winkel) en op deze manier de baseline « Si bon qu’on en deviendrait méchant » en de boodschap met de woordspeling « La faim/fin justifie les moyens » illustreren.

De Jury is van oordeel dat de uitgebeelde situaties duidelijk overdreven zijn en dat de spots niet van aard zijn om de gemiddelde kijker te choqueren.

De Jury is eveneens van oordeel dat de scenes niet aanzetten tot fysisch of psychisch geweld.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FERRERO
Product/Dienst: Kinder Bueno
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  25/09/2013