FERRERO – 01/10/2008

Beschrijving van de reclame

Een Tv spot toont 3 kinderen die net wakker worden en vervolgens aan de ontbijttafel zitten. Ze eten alle drie een boterham met Nutella. Op tafel bevinden zich: brood, Nutella, sinaasappelsap, melk en fruit.
Vrouwenstem: “Ze hebben een drukke dag voor de boeg. Spelen, leren, dingen ontdekken. Daarom hebben ze van bij het ontwaken een goed ontbijt nodig. Melk, een glas fruitsap en 2 boterhammen met Nutella. Hazelnoten, magere melk en net voldoende cacao. Nutella, want kind zijn kost heel wat energie.”

Motivering van de klacht(en)

In deze reclame worden 2 boterhammen met Nutella voorgesteld als een gezond ontbijt voor kinderen. Zonder afbraak te willen doen aan de kwaliteit van het produkt, een samenstelling van 57% suiker & 31% vet kan men moeilijk gezond noemen.

Ter onderstreping van het gezonde karakter van het produkt wordt er ook nog eens op gewezen dat het met "magere melk" gemaakt word, als of dit er nog toe doet (melkchocolade wordt trouwens met melkpoeder en niet met melk gemaakt).

Op hun website gaat men nog een stapje verder door aan te geven dat "een volwassen persoon" 270gr koolhydraten per dag nodig heeft waarvan 90gr suiker, alsook de stelling dat we 70gr vet waarvan 20gr verzadigde vetten.

1) deze hoeveelheden gaan over een volwassen persoon omdat de aangeven hoeveelheden dan groter zijn2) de stelling dat we 90gr suiker en 20gr verzadigde vetten nodig hebben staat recht tegenover op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde algemeen aanvaarde stellingen.

Het als gezond voorstellen van een dergelijk produkt is verwerpelijk in een maatschappij die lijdt onder obesitas en suikerzucht.

Standpunt van de adverteerder

Met betrekking tot de opmerking van de klager mbt “gezond” en de voedingseigenschappen van Nutella, benadrukte de adverteerder dat hij nooit communiceert over de mogelijke voedingseigenschappen van de Nutella-smeerpasta. Hij stelde niet als doel te hebben om Nutella voor te stellen als een gezond of evenwichtig product. Hij deelde mee ervoor gekozen te hebben om de consument herkenningspunten te geven, de consumptie van Nutella in het kader van een evenwichtig ontbijt te brengen, en zo bij te dragen in het informeren van de consument. Derhalve legt hij systematisch de nadruk op een evenwichtig ontbijt, uitgewerkt in samenwerking met voedingsdeskundigen. Hij stelde dat dit ontbijt overigens overeenkomt met de behoeften van kinderen en met de voor hen aanbevolen voeding. Dit ontbijt is samengesteld uit: 2 sneden brood, 30 g Nutella (15 g of een goede koffielepel per boterham, 250 ml melk of chocolademelk, 100 ml sinaasappelsap.
Hij verwees naar vergelijkende voedingsanalyses tussen het Nutella-ontbijt en andere ontbijten die eveneens als evenwichtig worden beschouwd, en die hebben aangetoond dat de voedingswaarden van de twee vergelijkbaar zijn. Het Nutella-ontbijt wordt duidelijk omschreven en aangekondigd in hun reclamespots, op de website van het merk en op het etiket van het product.Met betrekking tot de term ‘magere melk’ deelde de adverteerder mee dat deze term niet gebruikt wordt in het kader van de aanprijzing van een mogelijke voedingseigenschap van de Nutella-smeerpasta. Hij deelde mee ervoor te hebben gekozen om de melk te vermelden omdat het één van de drie kenmerkende ingrediënten van Nutella is, samen met cacao en hazelnoten, dat toelaat het product te onderscheiden van andere smeerpasta’s. Hij stelde dat die keuze hem verplicht te voldoen aan de reglementering die van kracht is, en derhalve de benaming van het ingrediënt in kwestie te gebruiken, met name ‘magere melk’. Hij deelde tevens mee dat de keuze om magere melk te gebruiken niet gemaakt om het vetgehalte van het product te verminderen, maar om tegemoet te komen aan de eisen van het verwerkingsproces dat de zintuiglijke eigenschappen garandeert waarvoor Nutella erkend wordt. Hij stelde dat de positionering van Nutella in geen enkel geval die van een product met een laag vetgehalte is, maar die van een energiebron bij het ontbijt. Hij wenste hierover volledig transparant te zijn naar de consument toe, en verwees naar de voedingstabellen die op onze producten en op zijn website staan.

Tenslotte benadrukte de adverteerder de principes die hij toepast op al zijn berichtgeving in verband met zijn producten:
- Zij bevatten geen boodschappen die aanzetten tot overconsumptie. In het kader van de berichtgeving rond Nutella, gaat het over een portie van 30 g voor twee sneden brood, wat wil zeggen een goede koffielepel voor elke sneee brood.
- zij is uitsluitend bedoeld voor ouders. Zij richt zich niet tot kinderen.
- De reclamespots tonen kinderen die een actieve bezigheid uitoefenen in een sociaal verband.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de spot niet gesproken wordt van een “gezond ontbijt”, maar van een “goed ontbijt” en dat dit op een evenwichtige wijze wordt voorgesteld (op tafel bevindt zich tevens melk, sinaasappelsap en fruit)

De Jury heeft er nota van genomen dat “magere melk” vermeld wordt omdat het één van de drie kenmerkende ingrediënten is van Nutella (samen met cacao en hazelnoten) en dat de benaming van het ingrediënt in kwestie gebruikt wordt om te voldoen aan de van kracht zijnde reglementering terzake. De Jury heeft er tevens nota van genomen dat magere melk gebruikt wordt om tegemoet te komen aan de eisen van het verwerkingsproces en dat transparante en volledige voedingstabellen aanwezig zijn op de producten en op de website.

Gelet op wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt de TV spot.

Wat de website betreft, heeft de Jury vastgesteld dat de klacht geen betrekking had op publicitaire inhoud van de website (zoals acties, promoties, banners, …), maar op redactionele inhoud (productbeschrijving) die buiten de bevoegdheid van de JEP valt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FERRERO
Product/Dienst: Nutella
Media: TV
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/10/2008