FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES – 19/02/2014

Beschrijving van de reclame

De spot toont een familie aan tafel. Personages voegen zich bij hen om te eten (een verpleegster, een soldaat, een gemaskerde man met een kettingzaag).
Tekst op het scherm: « Vos enfants subissent peut-être une mauvaise influence » vervolgens « La télé. Un membre de la famille à surveiller ».
Voice-over: « Signalétique et code parental sont à votre service pour protéger la sensibilité de vos enfants. Respectez-les. Plus d’infos sur www.surveillezlatele.be. Une initiative de la Fédération Wallonie Bruxelles. ».

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het ontoelaatbaar om een verpleegster te vergelijken met een hoer, hij is diep geschokt. Dit beroep is erg respectabel en deze reclamespot herleidt hen tot een betreurenswaardig fallocratisch vooroordeel. Op het moment dat dit beroep lijdt onder erge tekorten, is het niet dit soort van korte film die het beroep zal herwaarderen en de jongeren zal aantrekken tot dit beroep.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de TV-spot, omwille van de verstaanbaarheid van de campagne bij het publiek, bewust karikaturen gebruikt die rechtstreeks verwijzen naar programma’s die kwetsend kunnen zijn voor kinderen (oorlogsfilms, horrorfilms en porno). Omdat het om karikaturen gaat, begrijpt het publiek gemakkelijk waarnaar er verwezen wordt. De karikatuur van de verpleegster verwijst naar een personage dat vaak aanwezig is in films met een pornografisch karakter, anders gezegd in fictie. De spot verwijst hoegenaamd niet naar personen die dit beroep in werkelijkheid uitoefenen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot met betrekking tot de campagne “La télé. Un membre de la famille à surveiller” een familie aan tafel toont en personages (een vrouw in een sexy witte outfit, een gewapende soldaat in gevechtstenue, een gemaskerde man met een kettingzaag) die zich bij hen voegen.

De Jury heeft er nota van genomen dat het doel van de campagne is om de waakzaamheid van volwassenen te vestigen op televisieprogramma’s die kwetsend kunnen zijn voor kinderen en die dus onderworpen zijn aan een signalisering met betrekking tot de leeftijd.

De Jury is van mening dat de vermommingen en het gedrag van de verschillende personages zo overdreven zijn dat de gemiddelde kijker deze enscenering niet letterlijk zal interpreteren. Hij zal begrijpen dat de vrouw in kwestie niet het beroep van verpleegster voorstelt, net zoals de soldaat niet representatief is voor de volledige beroepsgroep van de militairen.

In deze context is de Jury van oordeel dat de reclame geen beroep of een bepaalde groep van personen denigreert.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES
Product/Dienst: Campagne "La télé. Un membre de la famille à surveiller"
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/02/2014