FARDEM – 03/06/1999

Beschrijving van de reclame

Het etiket van de vuilniszakken bevat de vermelding “100% recycleerbaar “, alsook het pictogram van de Möbius kringloop en een pictogram dat aangeeft dat de zak in de vuilnisbak moet gegooid worden, alsook een logo dat een gestyleerde vogel voorstelt op een groene achtergrond naast de handelsnaam van de onderneming.

Motivering van de klacht(en)

De etikettering wordt beschouwd als strijdig met verschillende bepalingen van de milieureclamecode. De slogan “100% recycleerbaar” is misleidend, aangezien de vuilniszak wordt verkocht voor alle soorten afval dat wordt verbrand of gestort. De zak wordt dus nooit gerecycleerd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat zijn producten 100% recycleerbaar zijn en grotendeels gefabriceerd werden uit gerecycleerd materiaal. Hoewel inderdaad de meeste zakken verbrand of gestort worden, kennen recyclagebedrijven voor polyethyleen een groeiend succes. Teneinde polemiek en de schijn van misleidende reclame te vermijden, zal hij de vermelding “100 % recycleerbaar” vervangen door “gemaakt van gebruikt plastic”.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel geen opmerkingen meer te moeten formuleren, gelet op het feit dat het etiket een aangepast Möbius-pictogram draagt, waarvan de betekenis dubbel is (recycleerbaar of gerecycleerd), in afwezigheid van een officiële erkenning of veralgemening van een enkele betekenis. Het logo is gene symbool m.b.t. een effect op het milieu en behoort tot de visuele identiteit van het bedrijf, wat buiten de bevoegdheid van de Jury valt. Tenslotte bevat de etikettering geen aansporing tot of goedkeuring van gedrag dat strijdig is met de milieubescherming.

Adverteerder: FARDEM
Product/Dienst: Pakkit
Onderzoekscriteria: Milieu
Datum afsluiting:  03/06/1999