FABZ OOSTENDE – 07/10/2020

Beschrijving van de reclame

Het reclamebord aan de winkel bevat een sticker met het logo van de adverteerder en de tekst “Your husband just called and said it's ok to buy anything you want”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster voerde aan dat deze boodschap, hoewel dit wellicht ludiek bedoeld is, achterhaalde stereotypen bevestigt en vanuit dat oogpunt zeker betreurenswaardig is. Niettegenstaande dit op zich geen inbreuk is op de Gender- of Seksismewet, heeft het gebruik van seksistische stereotypen een nefaste invloed op het maatschappijbeeld. Dit is volgens haar niet meer van deze tijd en stuit haar als vrouw tegen de borst.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat dit bord inderdaad ludiek bedoeld is, zoals de klaagster ook in haar ongefundeerde klacht aangeeft, en zeker niet als aanstootgevend bedoeld is en ook niet zo ervaren wordt bij 99.9% van de mensen. Dit bord wordt dagelijks tientallen keren gefotografeerd en doorgestuurd naar de partners van de fotograferende klanten, die waarschijnlijk wél de humor ervan kunnen inzien. Indien dit bord een negatieve invloed zou hebben op het maatschappijbeeld, betreurt hij ten zeerste het gebrek aan humor en inzicht.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het reclamebord aan de winkel de volgende tekst bevat: “Your husband just called and said it's ok to buy anything you want”.

De Jury is van mening dat de humor en het irrealistische karakter van deze tekst door de gemiddelde consument zal worden opgevat als een knipoog en een uitnodiging voor de vrouwen die graag shoppen en niet als een negatieve allusie op een vrouw die (financieel) afhankelijk zou zijn van haar partner.

Zij is dus van mening dat het reclamebord niet van aard is om een seksistisch stereotype te bestendigen dat ingaat tegen de evolutie van de maatschappij.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: FABZ OOSTENDE
Product/Dienst: Kleding
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/10/2020