EUROSTAR – 07/11/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont de koningin van Engeland in een roze jurk waarvan de onderkant opwaait in de gekende Marilyn Monroe-pose. Tekst : “Nu in 2U20*. Naar Londen, sneller dan ooit”, gevolgd door het logo van Eurostar. De asterisk verwijst naar een tekst in kleine lettertjes : “2u20, Brussel-Londen, snelste reistijd vanaf 28 september 2003”. Voor meer info, raadpleeg onze Eurostar brochure “dienstenregeling en tarieven”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame gebruikt de afbeelding van de koningin van Engeland blijkbaar zonder voorafgaandelijke toestemming en in strijd met art. 1 van de JEP-regels inzake het verwijzen naar personen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de campagne voor advies voorgelegd werd aan de Britse Advertising Standards Authority die van oordeel was dat zij geen probleem zou stellen daar het om look-a-likes gaat. Hij benadrukte dat de look-a-likes opvallend verschillen van de leden van de Britse koninklijke familie zodat er voor de gemiddelde aandachtige consument geen risico bestaat op verwarring terzake. Hij benadrukte tevens dat het duidelijk is dat zij zich onmogelijk in de situatie kunnen bevinden die de publiciteit hen toewijst, temeer gelet op het duidelijk karikaturale karakter dat een uitzondering uitmaakt op het principe van de voorafgaandelijke toestemming van de afgebeelde personen.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat art. 9 van de IKK-code die bepaalt dat “reclame een persoon of persoonlijke goederen niet mag afbeelden of ernaar verwijzen dan met voorafgaande toestemming van de betrokkenen”, van toepassing is op de bedoelde campagne. Daar de leden van de Britse koninklijke familie niet op denigrerende of misprijzende wijze worden voorgesteld en daar uit het karikaturale karakter duidelijk blijkt dat zij zich geenszins de gedraging ten gunste van het product in kwestie hebben willen toemeten die de reclame hen toewijst, heeft de Jury echter gemeend dat de campagne onder de afwijking voorzien in punt 2 van haar regels betreffende het verwijzen naar personen kan vallen. Zij heeft derhalve beslist geen opmerking te moeten formuleren.

Adverteerder: EUROSTAR
Product/Dienst: Eurostar Brussel-Londen
Onderzoekscriteria: Verwijzing naar personen
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  07/11/2003