EUROSTAR – 05/05/2010

Beschrijving van de reclame

De radiospot kondigt de actie London Virus aan als volgt:
“Het London Virus. Geef het door.
(verschillende scènes: tea time,…)
Deze week verspreidt Eurostar het London Virus. Dat zijn honderden gratis doorgeeftickets voor twee naar Londen die je na je reis mag doorgeven en doorgeven en doorgeven. Krijg het snel te pakken op londonvirus.be”.

De emailing vermeldt ondermeer het volgende:
Het London Virus, dat zijn honderden gratis doorgeeftickets waarmee je met 2 naar Londen reist. Eens terug geef je je ticket zo snel mogelijk door aan iemand anders, die op zijn beurt met 2 gratis naar Londen kan. En zo gaat het ticket door en door en door… tot het 6 keer gebruikt is.
5 London Virus Cards te winnen (met doorklik naar de wedstrijd verbonden aan de newsletter).

Motivering van de klacht(en)

Als geregistreerd Eurostar gebruiker kreeg de klager een e-mail., maar er zijn ook reclameboodschappen op de radio. De website is www.londonvirus.be De advertentiecampagne spreekt van “honderden gratis doorgeeftickets voor 2 personen”.
Maar in het wedstrijdreglement staat dat er (maar) 40 doorgeeftickets te winnen zijn. De klager vraagt of dit geen misleidende reclame is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij effectief honderden doorgeeftickets voor 2 personen verdeelt : 150 doorgeeftickets die via verschillende kanalen worden verdeeld, ondermeer via de website "Londonvirus.be" (waar er effectief 40 tickets te winnen zijn), maar ook via verschillende partnerships (Studio Brussels, Bel RTL, Radio Contact, Victoire, Nina, Ciné Télérevue enz..., via hun Newsletter,... ).
Deze 150 "doorgeeftickets " zijn 6x herbruikbaar, wat neerkomt op 150 X 2 X 6, namelijk 1800 tickets naar Londen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot de actie London Virus aankondigt als volgt:
“Het London Virus. Geef het door.
(verschillende scènes: tea time,…)
Deze week verspreidt Eurostar het London Virus. Dat zijn honderden gratis doorgeeftickets voor twee naar Londen die je na je reis mag doorgeven en doorgeven en doorgeven. Krijg het snel te pakken op londonvirus.be”.

Met betrekking tot de emailing heeft de Jury vastgesteld dat deze ondermeer het volgende vermeldt:
Het London Virus, dat zijn honderden gratis doorgeeftickets waarmee je met 2 naar Londen reist. Eens terug geef je je ticket zo snel mogelijk door aan iemand anders, die op zijn beurt met 2 gratis naar Londen kan. En zo gaat het ticket door en door en door… tot het 6 keer gebruikt is.
5 London Virus Cards te winnen (met doorklik naar de wedstrijd verbonden aan de newsletter).

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat er effectief honderden doorgeeftickets voor 2 personen beschikbaar werden gesteld, met name 150 doorgeeftickets die via verschillende distributiekanalen verspreid worden, waaronder de website (waar er effectief 40 tickets te winnen zijn), maar ook via andere partnerships (Studio Brussel, Bel RTL, Radio Contact, Victoire, Nina, Ciné Télérevue, … , via de newsletter,….).

De Jury is van oordeel dat de radiospot in kwestie duidelijk de globale actie aankondigt (met honderden doorgeeftickets) en zich niet specifiek beperkt tot de wedstrijd via de website (met 40 doorgeeftickets). De radiospot verwijst naar de website waar men enerzijds kan deelnemen aan de online wedstrijd, maar waar ook duidelijk vermeld wordt via welke andere kanalen de tickets kunnen verkregen worden:
Na doorklik op “Win een doorgeefticket”, wordt volgende informatie meegedeeld:
3 manieren om een London Virus Card te pakken te krijgen:
1) via kranten, magazines, en radio (gevolgd door uitleg)
2) via de online London Virus wedstrijd (gevolgd door uitleg)
3) via iemand die al een London Virus Card heeft (gevolgd door uitleg).

De Jury is van oordeel dat ook de emailing duidelijk aangeeft dat er via dit kanaal 5 doorgeeftickets kunnen gewonnen worden.

Bijgevolg is de Jury van oordeel dat de radiospot en emailing niet van aard zijn om de consument te misleiden mbt het aantal doorgeeftickets die beschikbaar zijn.

Gelet op wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen heeft de Jury gemeend terzake geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EUROSTAR
Product/Dienst: Londonvirus
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/05/2010