EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE (EDA) – 17/12/2008

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont in close-up het bovenlichaam van een vrouw die een cache coeur draagt. Op haar linkerborst bevindt zich een tatouage: 12 12.
Tekst : Weer’n fan van 12-12. 12-12 telefooninlichtingen.

Motivering van de klacht(en)

Het verband met het product is onduidelijk. Meer, het verwijst naar :
- het tatoëren van holocaust slachtoffers
-het tatoëren van slachtoffers van vrouwenhandel en onderdrukking

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de klacht hem een puur persoonlijke interpretatie lijkt daar het feit zelf een tatouage te dragen geassocieerd wordt met de Holocaust, terwijl duizenden mensen een decoratieve tatouage dragen om hun plezier en ingevolge persoonlijke keuze.
De affiche in kwestie is slechts een variante van deze campagne met het concept “weer een fan van 12 12” dat op verschillende wijzen gerealiseerd werd: de persoon die voor een mooie 12 12 tatouage gekozen heeft, heeft dit persoonlijk gekozen om haar appreciatie voor 1212 te uiten.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury opgemerkt dat de afbeelding (een vrouw met een tatoeage) gerealiseerd werd met een knipoog en een figuurlijk karakter heeft.

De Jury is van oordeel dat deze afbeelding niet van aard is om opgevat te worden als zijnde een verwijzing naar de holocaust. In de huidige context wordt een dergelijke tatoeage ervaren als decoratief of modieus.

De Jury is van oordeel dat deze afbeelding niet strijdig is met de geldende fatsoensnormen en evenmin van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE (EDA)
Product/Dienst: telefooninlichtingen 12-12
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/12/2008