EUROPABANK – 27/08/2019

Beschrijving van de reclame

De affiche met de titel “Stel dat zwembad niet te lang uit.” toont een afbeelding van een looprek aan de rand van een zwembad.
Onderaan de volgende vermeldingen:
“Als u er durft voor te gaan, wij ook.
Vraag uw persoonlijke lening op afbetaling aan op europabank.be of bel gratis 0800 25 026.
Europabank
De bank die durft.
Let op, geld lenen kost ook geld.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager zet deze reclame mensen aan tot het maken van ondoordachte financiële beslissingen die ze zich misschien niet kunnen permitteren. Hij vindt dat een persoonlijke lening op afbetaling aan zulke interestvoeten niet bedoeld is voor het plaatsen van een zwembad, maar om noodzakelijke uitgaven te kunnen maken. Hij geeft toe dat niemand wordt verplicht er een zwembad mee te plaatsen, maar vindt dit onethisch gedrag een bank onwaardig in deze tijden.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de affiche die een lening aanhaalt met het oog op de aanschaf van een zwembad en van de klacht die hierop betrekking heeft.

Zij houdt er vooreerst aan te benadrukken dat het haar niet toebehoort om zich uit te spreken over het doel zelf van de voorgestelde kredieten, maar dat zij de inhoud van de reclame als zodanig onderzoekt.

De Jury heeft er ingevolge een eerder dossier met betrekking tot deze affichagecampagne nota van genomen dat de adverteerder ervoor heeft gekozen om aan de hand van symbolische afbeeldingen de eventuele dromen van zijn klanten te illustreren evenals het feit dat hij hen in dit verband oplossingen wil aanbieden met de slogan “Als u er durft voor te gaan, wij ook.”.

Volgens de Jury zet de reclame de consumenten daarom nog niet aan om op een ondoordachte manier kredieten aan te gaan, in casu met name om zomaar een zwembad te gaan plaatsen terwijl men zich dit niet kan permitteren.

De Jury is derhalve van mening dat de affiche in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bovendien heeft de Jury er nota van genomen dat het gaat om een reclame voor een persoonlijke lening op afbetaling, reclame waarop verschillende wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

In dit verband heeft zij met name vastgesteld dat de affiche de verplichte slogan “Let op, geld lenen kost ook geld.” vermeldt.

In het algemeen was de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet in strijd is met de toepasselijke bepalingen terzake.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EUROPABANK
Product/Dienst: Consumentenkrediet
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/08/2019