EURODRESSAGE – 21/01/2020

Beschrijving van de reclame

De webpagina ter promotie van de Eurodressage Equimarket heeft als titel “How to Market Your Horse or Pony For Sale on Eurodressage?” en bevat onder meer de volgende tekst:
“Internet is all about connecting people and making the world smaller. Eurodressage offers a set of promotion pages of ponies and horses for sale in our "Equimarket", a well visited section of the Eurodressage website.
Do you have a Top dressage horse or pony for sale or a young future prospect and you would like to have it advertised on our website which is visited by many equestrian enthusiats?
Advertising your Horse for Sale on Eurodressage
We create a custom-made sales ad for your horse or pony in which he is presented in detail, his performance record highlight and the owner contact info available at the bottom of the page. If your horse is being shown, we can update the page with its latest achievements and prizes.
Your sale page is tailor-made to your horse. The promotion page is of unrestricted length and will feature bloodline information, a variety of pictures, the horse's achievements, character, training info and much more. There is also a video clip is included in the entire advertisement.
Because of this complete package, your horse gets marketed in the most complete way to which a print magazine can never match.
Futhermore, Eurodressage is the BEST visited dressage website on the Internet with over 30 million hits per month. Your horse will get seen, without a doubt.”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster verwees naar het feit dat de website claimt dat hij de “BEST visited dressage website on the Internet with over 30 million hits per month” is en haalde aan dat de adverteerder niet in staat bleek om een dergelijk indrukwekkend cijfer inzake zijn websitestatistieken te staven. Volgens de klaagster gaat het om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat zijn website een gespecialiseerde website over paardensport is, meer precies enkel over de discipline dressuur, ontstaan als hobby in 1997 (toen heette het Belgian Junior Riders Online) en in 2000 als Eurodressage. Het is in 2007 een bvba geworden omdat mensen ernaar vroegen hun paarden te koop op de website te kunnen adverteren. Hij adverteert zijn diensten zelf nergens op andere websites of tijdschriften (zowel gedrukt als digitaal). Eurodressage is een op zich bestaande site op het internet zonder belangenvermenging of commerciële banden met andere websites. De enige plaats waar hij info geeft over hoe men een advertentie kan plaatsen is op de pagina in kwestie (opgesteld in 2009). De tarieven voor een advertentie zijn ook al 12 jaar dezelfde.

Ten gronde deelde de adverteerder aan de hand van zijn bezoekersstatistieken mee dat duidelijk te zien is dat hij in 2017 iedere maand boven de 30 miljoen hits had. De pagina waarop de klacht betrekking heeft, is sinds 2017 ook niet meer geüpdatet en hij was zich helemaal niet meer bewust van wat daar op stond. In 2018 heeft hij een nieuwe lay-out gepresenteerd en daar is inderdaad een verandering in de statistieken genoteerd. Hij wijt dat aan het overwicht dat Facebook steeds meer en meer inneemt, maar wees er tevens op dat in dat jaar bijvoorbeeld de “unique visitors” zijn toegenomen. Hij heeft er echter totaal geen probleem mee om de verwijzing naar 30 miljoen hits op die ene pagina op de website te vervangen. Die statistieken fluctueren zo hard, dat hij dat ene regeltje echt niet maandelijks bijhoudt. Als hij daardoor een “vals commercieel beeld” zou scheppen, dan is dat totaal onbewust gedaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de publicitaire claim op de webpagina in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft met name vastgesteld dat de webpagina op het ogenblik van de klacht de volgende bewering bevatte: “Futhermore, Eurodressage is the BEST visited dressage website on the Internet with over 30 million hits per month.”.

Op basis van de klacht die dit aantal in twijfel trekt, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de voormelde claim te staven.

Ingevolge de reactie van de adverteerder heeft zij er onder meer nota van genomen dat de gepromote website in de loop van 2017 maandelijks meer dan 30 miljoen hits had, maar dat de betrokken pagina met de bewuste claim ingevolge vergetelheid nadien niet meer werd aangepast door de adverteerder, niettegenstaande een daling van het aantal hits die hij toeschrijft aan een groter belang van Facebook als communicatiekanaal.

Hoewel de Jury de goede trouw van de adverteerder niet in twijfel wenst te trekken, is zij van mening dat een en ander geen afbreuk doet aan het feit dat de tekst in kwestie op het ogenblik van de klacht wel degelijk nog steeds aanwezig was als een absolute en feitelijke bewering ter promotie van de betrokken dienst die evenwel niet langer met de werkelijkheid in overeenstemming was.

Zij is met name van oordeel dat de bewering aldus wel degelijk van aard was om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op het vlak van de kenmerken van de gepromote dienst.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 4 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen op dit punt, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de claim in kwestie reeds meteen na ontvangst van de klacht van de webpagina werd verwijderd.

Adverteerder: EURODRESSAGE
Product/Dienst: Eurodressage Equimarket
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/01/2020