EUROCONSEIL – 09/07/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel “Jusqu’où iriez-vous pour obtenir un crédit ?” toont een man die achter zijn bureau zit met een sigaar in de mond. Naast hem staat een vrouw die één been op zijn schoot plaatst en haar jurk een beetje naar achter schuift. De hand van de man bevindt zich op haar dijbeen.

Tekst : « Prêt à tempérament. Prêt liquidité. Prêt auto. Prêt hypothécaire. Ouverture de crédit. Regroupement de crédits. Aujourd’hui, certaines personnes seraient prêtes à faire n’importe quoi pour obtenir le crédit qui changerait leur vie. Certains organismes financiers voient leurs exigences tout simplement surréalistes. 24h sur 24h, HELPCASH.eu est la solution la plus « NET » pour tous vos crédits, HELPCASH.eu a été conçu pour répondre à toutes les demandes en optant pour des solutions adaptées. N’hésitez plus et contactez notre équipe sans plus attendre via notre site web ou via notre numéro vert : www.helpcash.eu. Tel gratuit 0800/90.998 (24h/24). »

Vermelding van de slogan en de logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is meer dan limiet en is triestig als men beseft hoeveel leed er schuil gaat achter ongewenste intimiteiten op het werk. Het is crimineel om deze boodschap te brengen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame stijdig is met een aantal wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen.

1) Deze reclame vermeldt niet de identiteit, het adres en de hoedanigheid van de adverteerder, hetgeen een verplichting uitmaakt op grond van art. 5 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

2) Deze reclame vermeldt “… Certains organismes financiers voient leurs exigences tout simplement surréalistes. 24h sur 24h, Helpcash.eu est la solution la plus « NET » pour tous vos crédits… N’hésitez plus et contactez notre équipe sans plus attendre via notre site web ou via notre numéro vert…”. De reclame suggereert dus dat het gemakkelijker is om bij Helpcash.eu een krediet te bekomen dan bij andere financiële instellingen. Zij benadrukt op onrechtmatige wijze het gemak of de snelheid waarmee het krediet kan worden verkregen, hetgeen strijdig is met art. 6 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet.

3) De reclame verwijst op afbrekende wijze naar andere financiële instellingen , hetgeen strijdig is met:
- art. 94/2, 6° van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet van 14/07/1991 betreffende de handelspraktijken
- art. 12 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (IKK Code).

4) Deze reclame strookt niet met de algemeen geldende fatsoensnormen, hetgeen strijdig is met art. 2 van IKK Code en punt 2 van de JEP aanbevelingen inzake de afbeelding van de mens in de reclame.

Gelet op wat voorafgaat, de Jury heeft aan de adverteerder verzocht deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de nodige maatregelen genomen heeft om de reclame stop te zetten en hij met de opmerkingen van de Jury rekening zal houden bij de ontwikkeling van zijn nieuwe campagne.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EUROCONSEIL
Product/Dienst: HelpCash
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  09/07/2008