EURO SHOE UNIE – 26/10/2004

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een jonge vrouw die haar paard opzadelt en bestijgt. Ze draagt witte laarzen met naaldhakken die ze in de beugels plaatst. Het paard wordt onrustig en ze slaat met volle kracht haar hakken tegen de buik van het paard. Het paard steigert waarop ze eraf valt en ook het paard op de grond valt. De vrouw kijkt boos, staat recht en stapt met haar witte laarzen met naaldhakken op het paard af, dat intussen ook probeert recht te komen. Vervolgens worden verschillende schoenen in beeld gebracht. Slogan : “Straffe schoenen, straffe prijzen. Shoe Discount”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame wil choqueren door een dier te tonen dat slecht behandeld wordt. Deze reclame toont nodeloos geweld en toont geen respect t.a.v. dieren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om te choqueren en dat tijdens de opnames van deze spot gebruik werd gemaakt van een stuntpaard dat gewoon is dergelijke stunts (vallen) uit te voeren. Hij bevestigde dat de campagne inmiddels beëindigd werd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de scène met het paard geen voorbeeldige handeling betreft. De kijker zal deze scène percipiëren als een gewelddadige handeling die indruist tegen het welzijn van dieren en aldus strijdig met de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren (art. 36,9°), alsook strijdig met verschillende bepalingen inzake geweld (art. 11,4° décret sur la radiodiffusion dans la Communauté française, art. 4,3° du code d'éthique de la publicité du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel en art. 4,3° van de code van de Internationale Kamer van Koophandel).

Gevolg

De campagne werd inmiddels beëindigd, maar de adverteerder heeft de aanbeveling van de Jury aanvaard om deze spot ook in de toekomst niet meer uit te zenden. Hij bevestigde tevens dat er in de toekomst geen dieren meer zullen gebruikt worden in zijn spots.

Adverteerder: EURO SHOE UNIE
Product/Dienst: Schoenen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  26/10/2004