EURO SHOE UNIE – 26/04/2004

Beschrijving van de reclame

Een tv-spot toont een vergaderzaal waar 5 mensen de uiteenzetting volgen die gegeven wordt door een vrouw die bij een projectiescherm staat. Plots vliegt er iets door de vergaderzaal dat met een harde klap terecht komt tegen het projectiescherm. Het blijkt om een kat te gaan en de vrouw schrikt op. Vervolgens toont men een tienermeisje dat naar de keuken loopt en met haar linkervoet de pedaalemmer opent. Het deksel projecteert een kat door het raam. Het meisje kijkt verbaasd. Daarna worden verschillende schoenen in beeld gebracht. Mannenstem : “Straffe schoenen, straffe prijzen, Shoe Discount”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont een dier dat slecht behandeld wordt hetgeen iemand op slechte ideeën kan brengen. Ze toont brutaal geweld en getuigt van een totaal gebrek aan ethiek.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij niet de bedoeling heeft gehad om te choqueren en dat bij de opname van deze ludieke spot gebruik werd gemaakt van een pluche kat. Hij bevestigde tevens dat deze campagne ondertussen werd beëindigd.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat de kijker deze scènes zal percipiëren als zijnde gewelddadige handelingen die indruisen tegen het welzijn van dieren en aldus strijdig met de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren, alsook met verschillende bepalingen inzake geweld (art. 11,4° décret sur la radiodiffusion dans la Communauté française, art. 4,3° code d'ethique de la publicité du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel en art. 4,3° van de code van de Internationale Kamer van Koophandel). De Jury heeft er nota van genomen dat de campagne beëindigd werd en de adverteerder heeft de aanbeveling van de Jury aanvaard om deze spot in de toekomst niet meer uit te zenden.

Adverteerder: EURO SHOE UNIE
Product/Dienst: Schoenen
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  26/04/2004