EURO SHOE GROUP – 24/04/2017

Beschrijving van de reclame

De spot toont de Vlaamse komiek Philippe Geubels die op een barkruk zit en zegt: “In 2017 verdienen vrouwen nog steeds 20% minder dan mannen. Ik zeg tegen Bristol: daar moeten we iets aan doen.”
Vervolgens toont de spot drie vrolijke vrouwen, waarvan een met een bord met daarop “20%”.
VO: “Nu 20% korting op de volledige damescollectie.”
Jingle: “Er zit een beetje Bristol in iedereen.”
Aan het einde van de spot zegt Philippe Geubels tegen deze vrouw: “Da’s ook weer opgelost.”, waarop zij bedenkelijk reageert.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager moedigt zo de loonkloof framen seksisme nog aan, zeker zoiets stereotieps is ongehoord en degoutant. Volgens hem is het echt niet grappig en respectloos voor elke vrouw.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij met deze communicatie niet wil choqueren, hooguit ‘mensen amuseren’. Hij heeft hierbij geen enkele intentie om vrouwen op een denigrerende manier te portretteren.

Sterker nog, door deze humoristische inslag uitgebeeld door Philippe Geubels, op zijn gekende natuurlijke overdreven wijze, wil hij net duidelijk maken dat dit niet de insteek is. Deze spot is gemaakt met de creatieve vrijheid van Philippe Geubels als comedian. Het blijkt nog steeds dat vrouwen structureel minder verdienen dan mannen. De adverteerder heeft dit gegeven aangegrepen om zijn promotie van 20% op de volledige damescollectie te argumenteren. En dit op een ludieke/creatieve manier.

Deze spot werd ook kwalitatief en kwantitatief getest voor lancering bij een intern en extern panel van vrouwen van alle leeftijden. De resultaten van deze test toonden dat vrouwen deze reclame niet als affronterend ervaarden.

De adverteerder deelde tevens mee dat Bristol een democratisch merk is dat een goede prijs combineert met een goede kwaliteit. Hierbij gaat hij uit van een zekere speelsheid. Het is een merk dat er is voor het volk: mannen, vrouwen en kinderen. Het is niet zijn bedoeling gevoelige zaken aan te halen of te choqueren. Wel wil hij via volksheld Philippe Geubels zijn uitdagende positie overbrengen. Hij heeft het grootste respect voor de gehele samenleving en wil graag een komische bijdrage leveren en zich voorstellen als het no-nonsense merk dat het is. De content die wordt getoond in deze reclame is door Philippe Geubels geschreven, met goedkeuring van Bristol. In zijn grotere campagnes legt de adverteerder bewust niet de focus op de kleding en schoenen. Als imagocampagnes tracht hij een positief gevoel over te brengen door een glimlach op het gezicht van de mensen te brengen. Hij begrijpt echter dat humor een heel individuele kwestie is die niet door iedereen in de samenleving op dezelfde manier beleefd wordt.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat in de spot de bekende Vlaamse komiek Philippe Geubels in zijn geëigende stijl zegt: “In 2017 verdienen vrouwen nog steeds 20% minder dan mannen. Ik zeg tegen Bristol: daar moeten we iets aan doen.”, waarna een actie met 20% korting op de damescollectie wordt gepromoot.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat aan het einde van de spot de vrouw tot wie Philippe Geubels zich richt als hij zegt “Da’s ook weer opgelost” duidelijk bedenkelijk reageert.

In deze context is de Jury van mening dat deze spot niet redelijkerwijze letterlijk opgevat kan worden door de gemiddelde consument, maar dat daarentegen zijn insteek van humoristische overdrijving onmiddellijk duidelijk blijkt.

Zij is eveneens van mening dat deze spot aldus door de gemiddelde consument niet geïnterpreteerd zal worden als een bepaalde stelling inzake de problematiek van de loonkloof tussen vrouwen en mannen in een realistische context uitdragend.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat deze spot niet van aard is om vrouwen te kleineren of te discrimineren en dat hij evenmin bijdraagt tot het bestendigen van stereotypes.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet strijdig is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder en heeft derhalve geen opmerkingen geformuleerd op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EURO SHOE GROUP
Product/Dienst: Bristol schoenen en kleding
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/04/2017