EURO KITCHEN – 07/04/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel: “ A l'occasion de Batibouw Euro Kitchen présente LA FOIRE EN FOLIE, 24,25,26,27 et 28 février”
bevat 3 voordeelcheques die allen een keuken afbeelden met vermelding van de voorwaarden.
Tekst cheque 1 : A l'achat d'une cuisine de qualité allemande, ce chèque donne droit à 5 APPAREILS GRATUITS* !
Tekst cheque 2 : A l'achat d'une cuisine italienne sur mesure, ce chèque donne droit à FRIGO AMERICAIN GRATUIT* !
Tekst cheque 3 : A l'achat d'une cuisine cottage belge, ce chèque donne droit à € 2.000,00* REMISE DIRECTE !.
De asterisk verwijst telkens naar de volgende tekst : Faites votre choix entre 1 des 3 chèques avantage. Les chèques avantage ne sont pas cumulables.
Vermelding van het adres, openingsuren, filialen, logo en website.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend : wanneer men zich naar de showroom begeeft met de bon in kwestie en men vraagt welke keukens Duits zijn en men een kleine keuken kiest, dan zijn de apparaten te betalen en het is niet mogelijk om te weten te komen vanaf welke prijsklasse de apparaten wel gratis zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte de complexiteit van een product als een keuken, die uit een veelheid van elementen is opgebouwd. Anderzijds stelde hij dat de prijs grotendeels afhangt van de afmetingen en het gekozen model en dat dit voor elke keuken verschillend is. Om toch prijsaanduidingen mogelijk te maken wordt er binnen de sector vaak gewerkt met standaardopstellingen. Teneinde 5 apparaten te kunnen onderbrengen, dient de keuken een minimum afmeting van 285 cm te hebben en bijgevolg geldt de actie dus voor Duitse keukens met deze minimum afmeting en tegen een prijs van ongeveer 3800 euro voor de meubelen. Hij lichtte tevens toe dat zijn acties niet cumuleerbaar zijn en dat derhalve bij aankoop van een toonzaalmodel tijdens de solden aan een sterk gereduceerde prijs, men geen aanspraak kan maken op gratis apparaten.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame in kwestie enerzijds onduidelijk is:
•wat betekent “de qualité allemande”?
•om welk soort apparaten gaat het?

Anderzijds heeft zij tevens vastgesteld dat de reclame nergens melding maakt van het feit dat deze actie enkel geldt voor Duitse keukens:
•met een minimum afmeting van 285 cm
•vanaf +/- 3800 euro

Bijgevolg is zij van oordeel dat deze reclame het risico inhoudt de consument te misleiden, hetgeen strijdig is met art. 23,1° en 4° WHPC, alsook met de art. 3 en 5 van de IKK code.
Aangezien deze actie inmiddels beëindigd werd, heeft de Jury aan de adverteerder voor de toekomst de aanbeveling gedaan om deze reclame niet meer te gebruiken.

De adverteerder bevestigde dat hij rekening zal houden met de aanbeveling van de Jury.

Adverteerder: EURO KITCHEN
Product/Dienst: Keukens
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  07/04/2005