ETOILES / TC LOCATION – 21/06/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als tekst “Etoiles S.A. – TC Location Truck and Car rental” gevolgd door de adres- en contactgegevens, toont drie verschillende wagens met de volgende vermelding : “La moins chère, court, moyen et long terme ; Permanence 7J/7J; Déjà une camionnette à partir de 20,66 euro/jour H.T.V.A.; Assurance Omnium Comprise.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend. De advertentie vermeldt een prijs van 20,66 euro per dag exclusief BTW voor de verhuur van een bestelwagen. Bij telefonisch contact bleek de prijs veel hoger te zijn. Men verklaarde dat de vermelde prijs exclusief verzekering is, maar volgens de advertentie is de verzekering inbegrepen in de prijs.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat in zijn verhuringen steeds een omnium-verzekering inbegrepen is die het voertuig dekt. Hij verklaarde dat er 2 mogelijke vrijstellingen bestaan op het vlak van de omnium-verzekering. Bijvoorbeeld, voor een kleine bestelwagen (verhuur aan 20,66 euro BTW excl / dag) bedraagt de vrijstelling 1600 euro terwijl voor een iets hoger tarief, deze vrijstelling beperkt kan worden tot 744 euro. Hij verklaarde dat hij steeds zijn cliënten aanraadt om het tweede tarief te onderschrijven, maar dat het verkeerd is te beweren dat in de verhuring van zijn voertuigen geen omnium-verzekering inbegrepen zou zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de prijsaanduiding in deze advertentie niet in overeenstemming is met de voorschriften van art. 3 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (WHPC) die het volgende bepaalt: “De aangeduide prijs of het aangeduide tarief moet de door de consument te betalen totale prijs of het totale tarief zijn, waaronder is begrepen: de belasting over de toegevoegde waarde, alle overige taksen en de kosten van alle diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald.”

Op basis van de artikels 3 en 26 van de WHPC, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan zijn advertentie te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de bovengenoemde wettelijke bepalingen, en dit bij de invoeging in de volgende editie van de Gouden Gids.

De adverteerder liet gelden dat hij de aanbeveling van de Jury zal naleven.

Adverteerder: ETOILES / TC LOCATION
Product/Dienst: Verhuur bestelwagens
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/06/2006