ETHIAS – 24/02/2016

Beschrijving van de reclame

De spot brengt een animatiefiguurtje in beeld dat aan een cameraploeg uitlegt hoe hij op de parking van de apotheek bij het achteruitrijden tegen een paal botste.
Tijdens zijn demonstratie botst hij opnieuw tegen de paal.
VO: “Doe zoals Rudi, kies Ethias, en betaal geen franchise bij een ongeval.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is deze reclame zeer bedrieglijk. Het komt over alsof de adverteerder wil zeggen ‘bots maar, wij betalen dat wel’. De klager heeft daar zijn twijfels bij.
Bovendien vindt hij dat dit niet in overeenstemming is met veilig rijden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de bedoeling van deze TV-spot is om de kijkers op een duidelijke en simpele manier te wijzen op het feit dat een ongeval met de wagen snel gebeurd is, en dat hij, in geval van een ongeval, aan hun zijde staat om hun schadegeval op een klantgerichte en efficiënte manier op te lossen.

Hij heeft geprobeerd om deze boodschap over te brengen via een humoristische situatie van een klant, die bij zijn getuigenis hetzelfde ongeval overdoet (zonder erg). Dit is dan ook te interpreteren met “cartooneske” knipoog. Het gebruik van humor laat toe om ernstige en minder aangename situaties, waarin verzekerden zich soms bij een schadegeval bevinden, te dedramatiseren. Dit laat ook toe om de toch al ingewikkelde en technische verzekeringswereld, toegankelijker te maken.

Indien de klant verzekerd is met een omnium en twee ongevallen aangeeft met materiële schade, zal hij terugbetaald worden en moet hij zelf niets betalen voor de schade aan zijn wagen. Deze TV-spot is dus in geen geval leugenachtig.

Graag wil de adverteerder ten slotte benadrukken dat hij zeker niet onvoorzichtigheid of nalatigheid aanmoedigt. Hij onderneemt en ondersteunt trouwens vele initiatieven inzake preventie en rijveiligheid.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de TV-spot in kwestie waarin aan de hand van een typisch getekend Ethias-figuurtje op humoristische wijze in beeld wordt gebracht hoe een man naar aanleiding van zijn demonstratie van hoe een schadegeval werd veroorzaakt een tweede maal tegen dezelfde paal rijdt.

De Jury is van mening dat deze spot geenszins mensen ertoe aanspoort om zich onvoorzichtig te gedragen in het verkeer of risico’s te nemen die aanleiding kunnen geven tot schadegevallen, laat staan hen ertoe zou aansporen met opzet schadegevallen te veroorzaken.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder tevens nota van genomen dat indien de klant verzekerd is met een omnium hij voor beide ongevallen zal worden terugbetaald als hij twee ongevallen aangeeft met materiële schade.

De Jury is derhalve van oordeel dat de TV-spot niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ETHIAS
Product/Dienst: Autoverzekering
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/02/2016