ETHIAS – 21/04/2017

Beschrijving van de reclame

In de spot hoort men de telefoon bellen en daarna de volgende conversatie:
Ethias-consulente: « Marie d’Ethias, bonjour, comment puis-je vous aider ? »
Man: « Bonjour Mathilde, oh on est samedi pardon ! »
Ethias-consulente: « On est dimanche Monsieur, mais on est à votre service 7 jours sur 7. »
Man: « Extra le dimanche c’est bien aussi …. Alors je vais vous expliquer qu’est ce qui s’est passé. J’étais en train de raconter une blague à des amis en débouchant une bouteille et à un moment donné, j’ai fait un vilain geste et la bouteille, dans la baie vitrée ! »
Ethias-consulente: « Oh la mauvaise blague. »
Man: « Ah, c’est pour ça que ma femme n’a pas ri. » (gelach).

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de reclame op perfide wijze seksistisch. Het is duidelijk dat het personage meent dat als hij een fles wijn breekt, het zijn vrouw is die zal opruimen en schoonmaken, en dit lijkt voor zich te spreken. Volgens hem moedigt deze reclame machogedrag in het dagelijks leven aan en keurt ze dit goed.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de radiospot een gebeurtenis uit het dagelijks leven illustreert vanuit een humoristische invalshoek zoals dat gebruikelijk is in zijn campagnes. De acteur die deze Franstalige spot heeft opgenomen is Renaud Rutten, bekend omwille van zijn karikaturale manier om dagdagelijkse situaties in scène te brengen.

Nadat de klant de wijze waarop het ongeluk zich heeft voorgedaan heeft uiteengezet, antwoordt de consulente hem met “oh la mauvaise blague” (lees: u heeft u geen geluk). Waarop de klant antwoordt “c’est pour ça que ma femme n’a pas ri” (“het is daarom dat mijn vrouw niet moest lachen”). Er is in het spel van de acteur geen enkele gedraging die seksistisch is of denigrerend ten aanzien van vrouwen. Er is overigens geen enkele allusie op het feit dat het aan de vrouw van de klant zou zijn om de door haar man veroorzaakte schade op te ruimen.

Het gebruik van humor laat toe om bepaalde onaangename situaties van ongerustheid en angst waarin verzekerden zich soms bij een schadegeval bevinden, te dedramatiseren. Het laat ook toe om de verzekeringswereld die vaak overkomt als complex, technisch en ver van het dagelijkse leven toegankelijker te maken. De adverteerder wilde in geen geval bepaalde personen of categorieën van personen kwetsen of hen ongemakkelijk doen voelen, noch hen denigreren of schofferen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat men in de radiospot een fictief telefoongesprek hoort tussen een man en een consulente van Ethias teneinde de diensten van de adverteerder te promoten.

De Jury is van mening dat de toon van de reclame luchtig is en dat zij geen element van seksistische aard bevat.

Zij is derhalve van mening dat de radiospot niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klager eraan geeft.

Gezien de context is de Jury van oordeel dat de radiospot niet van aard is om vrouwen te denigreren en dat hij evenmin hun waardigheid aantast.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ETHIAS
Product/Dienst: Woonverzekering
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/04/2017