ETHIAS – 20/02/2013

Beschrijving van de reclame

De affiche met de slogan « Zeg de autofranchise vaarwel » toont in de vorm van een cartoon een grafzerk met het opschrift € en “Autofranchise”. Daaronder ziet men een wiel van een auto waarop bloemen liggen en een rood lint met het opschrift “Vaarwel”. Daarnaast een vrouw in het zwart met een voile en een fles champagne in haar handtas en een man met feestbenodigdheden (punthoedje, slinger, fluitje).

In een radiospot hoort men onder andere het volgende:
“Beste vrienden, wij zijn hier vandaag samengekomen om afscheid te nemen van de autofranchise. Laten we haar samen begraven. Autofranchise, we zullen je niet missen. Integendeel, we zullen je snel vergeten zijn. Laat ons in stilte bezinnen.”
“Jeuj! Weg met de franchise.”
“Zeg de franchise ook vaarwel.”.

In de andere radiospot hoort men onder andere het volgende:
“Beste vrienden, ik zou graag enkele woordjes willen zeggen om afscheid te nemen van onze autofranchise. Autofranchise, salut. Vaarwel, tot nooit meer en blijf weg.”
“Bravo!”
“Zeg de franchise ook vaarwel.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager is geschokt door de reclame die de afschaffing van een autofranchise vergelijkt met het verlies van een dierbare. Dit is macaber, bedroevend en oneervol voor families in rouw.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder wilde deze boodschap van vaarwel aan de franchise op een duidelijke en eenvoudige manier overbrengen. De scène speelt zich af rond een autoband die men begraaft om de franchise te symboliseren. Eén van de personen uit het gezelschap leest een afscheidsboodschap aan deze franchise. Vervolgens applaudiseert het gezelschap om dit goede nieuws te vieren. Visueel symboliseert de link met het graf het afscheid, de band als rouwkrans legt de link met de wagen en de aanwezige personen zijn vrolijk.

De adverteerder deelde mee dat deze creaties vooraf getest werden bij een kleine doelgroep alvorens uitgezonden te worden en dat de reacties positief waren. De link met de begrafenis van een band en dus van een verplichting zoals een franchise voor een autoverzekering werd onmiddellijk begrepen. De link met de begrafenis van een dierbare werd niet naar voren gebracht. De adverteerder wilde in geen geval bepaalde luisteraars kwetsen of hen op hun ongemak stellen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclamecampagne, die bestaat uit radiospots en affiches, de begrafenis van de autofranchise in scène brengt om de afwezigheid van de franchise in de autoverzekeringscontracten van de adverteerder te benadrukken.

De Jury heeft er nota van genomen dat het thema van de begrafenis als zodanig als taboe kan overkomen voor bepaalde personen maar dat de reclame in kwestie overdreven en niet-realistisch is.

Ze is van oordeel dat de reclamecampagne niet van aard is om de menselijke waardigheid of de eerbaarheid van rouwende families aan te tasten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ETHIAS
Product/Dienst: Autoverzekering
Media: Radio, Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/02/2013