ETHIAS – 16/11/2011

Beschrijving van de reclame

De in de vorm van een cartoon gerealiseerde spot toont een chauffeur die ongevallen heeft maar die daarbij telkens in een nieuwe wagen terechtkomt en fluitend verder rijdt. Voice-over: "Laat een totaal verlies je niet stoppen".

Motivering van de klacht(en)

De klager uit verwijten op het vlak van de lichtheid waarmee het thema wordt behandeld, alsof het volstrekt normaal zou zijn om ongevallen te hebben en met een glimlach op het gezicht verder te rijden. Dit is immoreel. Eigenlijk is de hele houding van deze chauffeur gebaseerd op een ‘het kan me niets schelen’ attitude. Over een verkeersongeval mag in geen geval lichtvaardig heen worden gegaan. Met deze spot banaliseert de adverteerder het hebben van ongelukken, of nog erger, vindt hij dit amusant.

Standpunt van de adverteerder

De Mini Omnium+ verzekering heeft als doel om de waarborgen van een gewone mini omnium polis uit te breiden tot het voor rekening nemen van de waarde van het verzekerd voertuig in geval van totaal verlies.

Via deze spot wil de adverteerder dus klanten verzekeren van een nauwgezet en doeltreffend beheer van hun schadegevallen. Gezien het specifieke karakter van dit nieuwe product, werd de klemtoon, met de nodige humor, gelegd op het aspect van het totale verlies van het voertuig. Humor laat inderdaad toe om weinig aangename situaties van ongerustheid en angst te dedramatiseren. De verzekeringswereld kan daarbij vaak complex, technisch en weinig toegankelijk lijken.

De reclame doet een beroep op de verbeelding en op het caricaturale door te verwijzen naar deze getekende beelden waar de hoofdpersonages een reeks ongelukken ondergaan maar niettemin steeds ongedeerd blijven. De overdrijving is zodanig dat geen enkele consument met een gemiddelde aandacht, voorzien van gezond verstand en met een kritische geest hierin een uitnodiging zal kunnen zien tot achteloosheid aan het stuur. Ethias is overigens heel actief in de verkeerspreventie en het ligt haar nauw aan het hart om het voorkomen van verkeers- en andere ongelukken zo veel als mogelijk te verminderen.

Het is derhalve niet de bedoeling om verkeersongevallen te banaliseren of om hun gevolgen te minimaliseren, maar wel om aan de consumenten te tonen dat er een snelle en doeltreffende oplossing zal worden geboden als zo’n ongeval zich voordoet, wat per slot van rekening de missie is van elke autoverzekeraar, die geen enkel (economisch) belang heeft bij het zich voordoen van schadegevallen.

Dit type van communicatie wordt trouwens op zeer grote schaal begrepen en gewaardeerd door het publiek. Dankzij de humor, het sympathieke karakter van de personages en de eerder lichte “tone of voice” (cartoon), wordt de boodschap op een leuke, duidelijke en doeltreffende manier overgebracht.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het feit dat de spot op dermate humoristische en overdreven wijze werd gerealiseerd, is de Jury van mening dat deze niet van aard is om door de meerderheid van het publiek letterlijk te worden genomen. Gegeven dat de spot volstrekt niet realistisch is, kan deze niet aanzetten tot het relativeren van de veiligheid op de weg of tot het banaliseren van ongevallen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ETHIAS
Product/Dienst: Mini Omnium+ autoverzekering
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/11/2011