ETHIAS – 06/07/2016

Beschrijving van de reclame

De e-mail met het logo van Ethias en de tekst “Een ongeval zit in een klein hoekje. Wist je dat gemoedsrust helemaal niet duur hoeft te zijn?” bevat de afbeelding van een Ethias personage en onder andere de volgende tekst: “Als je al sms’end tegen een fietser aanloopt en die vervolgens tegen de vlakte gaat … - … wie zorgt er dan voor dat je spaarvarken intact blijft?” (« Si, en tapotant sur votre téléphone, vous faites tomber le cycliste qui passe devant vous … - … qui veille alors à ce que votre tirelire reste intacte ? » in het Frans). Onderaan in een rode rechthoek “Ik wil gemoedsrust”. Als men hierop klikt, komt men op een pagina van de website van de adverteerder met informatie over de familiale verzekering.

Motivering van de klacht(en)

1) De klager is persoonlijk erg gechoqueerd door deze reclame. Door middel van deze reclame vergoelijkt de adverteerder erg gevaarlijk gedrag (het is niet erg, wij zorgen voor uw portefeuille). Bovendien is onoplettend zijn (zoals typen op je telefoon) een overtreding.

2) De klager vindt deze reclame erg choquerend: enerzijds banaliseert deze het gebruik van de gsm aan het stuur, wat bij wet verboden is; anderzijds doet deze alsof de schade bij de fietser niets is, in vergelijking met de “schade” aan de portefeuille van de “afgeleide” (eerder buiten de wet handelende) bestuurder.

3) Volgens de klager zet deze reclame aan tot opzettelijk gevaarlijke en illegale handelingen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclame in kwestie op een erg precieze doelgroep gericht was met als doel de verzekerden eraan te herinneren hoe belangrijk een familiale verzekering burgerlijke aansprakelijkheid is in talrijke situaties uit het dagelijks leven. Hij heeft 8 verschillende versies ontwikkeld die vertrokken vanuit een typische situatie voor elke doelgroep.

Voor deze doelgroep (2876 jonge verzekerden, de meesten zonder kinderen), heeft hij het groeiend fenomeen van de afleiding gelinkt aan het gebruik van een smartphone door voetgangers willen illustreren: de vaststelling is er, meer en meer mensen wandelen op straat met hun ogen strak op hun gsm gericht. Dit gedrag brengt de voetganger zelf in gevaar maar ook de andere zwakke weggebruikers, waaronder fietsers.

Het voorbeeld gaf een ongeval weer tussen twee zwakke weggebruikers (een voetganger en een fietser) maar werd ongelukkig genoeg geassocieerd met een auto-ongeval veroorzaakt door een overtreding aan het stuur. Dit geeft er een heel andere interpretatie aan, wat de adverteerder natuurlijk enorm betreurt want dit was helemaal niet zijn bedoeling. In de Nederlandse versie zorgt het gebruik van het woord “aanlopen” ervoor dat het evident is dat het gaat om een voetganger en hier kwamen dan ook geen reacties op.

Als verzekeraar is preventie essentieel en dit maakt deel uit van zijn prioriteiten. Hij investeert bovendien in verschillende sensibiliseringsprojecten en het is zeker zijn bedoeling niet om risicogedrag of onachtzaamheid in hoofde van de verzekerden aan te moedigen.

De adverteerder voegde toe dat deze e-mail natuurlijk niet meer gebruikt zal worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de adverteerder een e-mail gericht heeft aan zijn doelgroep die onder andere de volgende tekst vermeldt in de Franse versie: « Si, en tapotant sur votre téléphone, vous faites tomber le cycliste qui passe devant vous … qui veille alors à ce que votre tirelire reste intacte ? ».

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat hij het fenomeen van afleiding gelinkt aan het gebruik van de smartphone door voetgangers wilde illustreren. Zij heeft eveneens genoteerd dat de adverteerder in dit opzicht verwijst naar de Nederlandse versie van de e-mail die de volgende termen gebruikt: « Als je al sms’end tegen een fietser aanloopt… ».

De Jury is niettemin van mening dat het niet onmiddellijk duidelijk blijkt uit de visuele en tekstuele elementen van de Franstalige e-mail dat deze betrekking heeft op een familiale verzekering en dat de opgeroepen scène een voetganger en een fietser betreft. De Jury is van mening dat de situatie in kwestie verkeerd geïnterpreteerd kan worden door de gemiddelde consument als een ongeval tussen een auto en een fiets, als gevolg van een overtreding aan het stuur.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie aldus geïnterpreteerd een wettelijk verboden gedraging lijkt te banaliseren en tolereren.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Op basis van artikels 1, alinea 2 en 4, alinea 3 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit opzicht heeft de Jury er nota van genomen dat deze e-mail niet meer gebruikt zal worden.

Adverteerder: ETHIAS
Product/Dienst: Familiale verzekering
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/07/2016