ETHIAS – 01/08/2014

Beschrijving van de reclame

Videospot:
Man 1: “Met Ethias”
Man 2: “Ja, hallo. Ik heb een ongelukske gehad. Seg, de franchise is die hetzelfde bij elk soort ongeval?”
Man 1: “Maar meneer, onze omniums zijn allemaal zonder franchise.”
Man 2: “Aah.”
Man 1: “Waar bevindt u zich?”
Man 2: “Op de grote markt. Ge kunt er niet naast kijken.”
VO: “Relax, bij een ongeval regelt Ethias alles voor u en betaalt u geen franchise. Gratis offerte in enkele clicks. Voorwaarden op Ethias.be. Ethias, doet wat moet.”

Tekst op scherm tijdens de animatie: “Onze omniums zijn zonder franchise.” gevolgd door “Uw offerte in enkel clicks.”.
Eindscherm: “Onze omniums zijn zonder franchise. Aanbod onder voorwaarden. Ethias, doet wat moet. 0800 25 777. Ethias.be.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft een omniumverzekering bij de adverteerder en moet een franchise betalen van 450 euro. Volgens hem is de reclame dan ook misleidend en niet correct.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn autoverzekeringen voor particulieren in principe geen franchise toepassen voor zover er althans voldaan wordt aan de volgende twee voorwaarden:
- de herstelling van de wagen moet gebeuren in één van de 2200 erkende garages;
- de bestuurder moet minstens 30 jaar oud zijn.

Hij heeft bovendien niet nagelaten om op een expliciete manier in zijn volledige campagne te vermelden dat dit aanbod onder voorwaarden is. Zijn reclameboodschap is dus niet misleidend.

Het klopt evenwel dat bepaalde polissen de toepassing van een franchise kunnen voorzien ofwel omdat de verzekerde het bedrag van zijn premie wilde verlagen ofwel omdat deze aan de basis ligt van talrijke schadegevallen waarbij hij in fout was.

In deze gevallen (verschillend van deze die vermeld worden in de reclamecampagne), heeft de verzekerde in ieder geval altijd zijn akkoord gegeven voor de toepassing van deze franchise. Deze gevallen daargelaten, wil de adverteerder toch benadrukken dat 90% van zijn klanten geen franchise heeft in het verzekeringscontract van hun auto. Het aantal verzekerden met een franchise maakt dus een beperkt percentage uit.

De reclamecampagne heeft dus wel degelijk betrekking op een reële situatie en kan niet als misleidend worden beoordeeld.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de banner die vermeldt, zonder enig voorbehoud, “Relax, onze omniums zijn zonder franchise” en van de reclamespot waarin men hoort “Maar meneer, onze omniums zijn allemaal zonder franchise” en vervolgens “en betaalt u geen franchise”.

De Jury heeft vastgesteld dat de spot verwijst naar de website van de verzekeraar voor de voorwaarden, site waarop men de eerste en vervolgens de tweede voorwaarde vindt, namelijk dat de herstelling dient te gebeuren bij één van de 2.200 erkende herstellers en dat de verzekerde ouder dan 30 jaar moet zijn.

De Jury is van mening dat de banner, die niet naar deze voorwaarden verwijst, als misleidend kan worden beschouwd door deze belangrijke informatie weg te laten.

De Jury is van oordeel dat, door op een absolute manier te beweren dat alle omniums zonder franchise zijn, terwijl er toch voorwaarden aan verbonden zijn, de spot van aard is om de consument te misleiden.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de campagne afgelopen is en dat hij zijn reclame zal aanpassen bij een volgende campagne.

Adverteerder: ETHIAS
Product/Dienst: Verzekeringen
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/08/2014