ETAM – UNDIZ – 27/04/2018

Beschrijving van de reclame

Onder de tekst “Prête pour l’été ?? Les nouveaux maillots Undiz sont là !” toont de reclame twee foto’s van een vrouw in bikini.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt dat het model dat de badkleding toont ziekelijk mager is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij samenwerkt met een modellenagentschap uit Parijs dat over de gezondheid van zijn leden waakt. De modellen die deelnemen aan zijn reclamecampagnes zijn dus in goede gezondheid en hebben voor zover hij weet geen eetprobleem.

Jurybeslissing

De Jury heeft de reclame in kwestie onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame twee foto’s toont van een vrouw in bikini om reclame te maken voor het kledingmerk in kwestie.

De Jury is van mening dat de foto’s in kwestie geen extreme magerheid in beeld brengen.

Zij is tevens van mening dat de reclame niet van aard is om aan te zetten tot een gedrag dat gemakkelijk tot anorexia zou kunnen leiden.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ETAM - UNDIZ
Product/Dienst: Badkleding
Media: Internet
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/04/2018