ETAM – 06/11/2001

Beschrijving van de reclame

Een plastic draagtas vermeldt op de zijkant naast het kringloop-symbool “Deze polyethylene draagtas is milieuvriendelijk, chloor- en zwavelvrij. Onschadelijk in de vuilverbranding en evenmin van invloed op de kwaliteit van het grondwater. Polyethylene is milieuveilig”.

Motivering van de klacht(en)

De vermelding wordt beschouwd als strijdig met de milieu-reclamecode (art. 1 en 7) omdat absolute termen worden gebruikt en PE draagtassen bezwaarlijk als milieuvriendelijk kunnen beschouwd worden want ze dragen bij tot onnodige afvalproductie. Elk productieproces veroorzaakt nadelige milieueffecten.

Jurybeslissing

Bij gebrek aan antwoord op haar verzoek om de vermeldingen waarvan sprake te rechtvaardigen, heeft de Jury op basis van art. 14 van de milieurreclamecode de aanbeveling gedaan om deze weg te laten. De Jury heeft eveneens contact opgenomen met de beroepsvereniging van de kunststofverwerkende sector teneinde de aandacht van haar leden te vestigen op de naleving van de milieureclamecode. De vereniging heeft de aandacht van haar leden fabrikanten gevestigd op het feit dat hoewel zij niet verantwoordelijk zijn voor de vermelding die hun klanten zouden aanbrengen op de zakjes die trouwens ook afkomstig kunnen zijn van het buitenland, het toch noodzakelijk is om hun klanten te sensibiliseren aangaande de naleving van de code. Daar het nieuw reglement van de Jury, dat inmiddels in voege is getreden, etikettering en verpakkingen uit haar bevoegdheidsdomein sluit, heeft de Jury beslist het dossier wat haar betreft af te sluiten en belanghebbende partijen hierover te informeren.

Adverteerder: ETAM
Product/Dienst: Zak
Onderzoekscriteria: Milieu
Categorie: Textiel/kleding
Datum afsluiting:  06/11/2001