ESTHETIC AIRLINES – 17/02/2017

Beschrijving van de reclame

De e-mail met als titel “Nieuwsbrief Esthetic Airlines januari 2017 - Infodagen Antwerpen” bevat het logo van de adverteerder (met daarin de tekst “Adviesbureau Esthetic Airlines – Haartransplantatie, tandheelkunde & plastische chirurgie – Uw reis naar een nieuw verhaal…”), en onder meer de volgende teksten:

“Infodagen Esthetic Airlines, UW adviesbureau voor uw gewenste behandeling van haartransplantatie, tandheelkunde en/of plastische chirurgie in Istanbul.
Op vrijdag 27, zaterdag 28 én zondag 29 januari '17, houden wij terug onze infodagen te Antwerpen.
Tijdens deze dagen komen de chirurgen van het 'Istanbul Aesthetic Center' alsook de tandartsen van kliniek 'Smile Art' naar Antwerpen om u persoonlijk te verwelkomen voor alle info én een gratis gesprek.
Wij als het team van Esthetic Airlines zijn hier uiteraard bij aanwezig om u het nodige bijhorende advies te bezorgen.”

“Smile Art is een cosmetische tandheelkunde kliniek (…).
Hier kan u terecht voor alle mogelijke tandheelkundige behandelingen zoals plaatsing van facings, kronen, bruggen én implantaten alsook algemene tandheelkundige behandelingen.
Smile Art beschikt over al het nieuwste én modernste apparatuur. Smile Art werkt tevens met alle nieuwste en uiterst kwalitatieve materialen van kronen, facings e.d., dewelke tevens in Europa het meeste worden gebruikt.
De tandartsen en tandtechniekers werken samen onder 1 dak, en streven samen naar de ultieme perfectie én gaan tot het uiterste om bij u een mooie en stralende glimlach te bezorgen.
Smile Art is de kliniek bij uitstek voor alle tandheelkundige behandelingen waar service, perfectie, kwaliteit, hygiëne en klantentevredenheid op de eerste plaats staan!”

“In het hartje van het Europees gedeelte in Istanbul bevindt zich het Istanbul Aesthetic Center, temidden het Aziatisch gedeelte het kliniek Smile Art.
Deze exclusieve privé klinieken hebben de uitstraling en allure van een boutique hotel.
Geen koele ziekenhuissfeer maar een plaats waar je vanaf de eerste stap tot rust kan komen en in een aangename sfeer de gewenste ingreep kan ondergaan.
De exclusieve verblijfskamers beschikken over een eigen woonkamer waar u na de ingreep in alle discretie tot rust kan komen.
Deze klinieken kiezen voor een klein team van plastische chirurgen, dokters en tandartsen met ieder hun specifieke deskundigheid. Zo creëert men de grootste aandacht voor de patiënt en hecht men het grootste belang aan persoonlijk contact. Hier gaat men tot het uiterste voor Uw wensen.
Deze gecertificeerde klinieken zijn toonaangevend voor alle plastische ingrepen voor gelaat, lichaam & tandheelkunde.
Het Istanbul Aesthetic Center staat ook bovenaan de lijst voor beste haartransplantatie centrum van Turkije.”

De website vermeldt onder meer het volgende:

“Kom naar onze infodagen op 27, 28 en 29 januari in Antwerpen.”
“Vrijdag 27, zaterdag 28 & zondag 29 januari 2017 Infodagen Antwerpen
Haartransplantatie, Plastische Chirurgie & Tandheelkunde
Kom gratis en vrijblijvend naar deze infoavond!
Het Medisch Team uit Istanbul vliegt voor deze infodagen speciaal over naar Antwerpen!”
“Gedurende 2 uren zullen wij u stap voor stap informeren hoe dergelijke ingrepen worden uitgevoerd alsook de volledige werking tijdens u verblijf. Wij adviseren u ook graag naar de beste reismogelijkheden. Na deze info hebt u nog de mogelijkheid om uw persoonlijke vragen te bespreken met één van onze chirurgen.
Ter plaatse zal iemand van ons team van Esthetic Airlines én reisorganisatie D-Tours u graag een vrijblijvende offerte opmaken naar aanleiding van uw gewenste behandeling, reisplannen (vliegtickets, hotels, etc.).”

Motivering van de klacht(en)

De klager verwijst naar een beslissing van de JEP van 4 juli 2016 waarin de Jury oordeelde dat een advertentie van Esthetic Airlines in een magazine een inbreuk vormde op de wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen en de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging.

De klager verwijst vervolgens naar een publicitaire e-mail van Esthetic Airlines. De teneur evenals de inhoud van deze correspondentie zijn quasi identiek aan de teneur en de inhoud van de advertentie in het magazine.

Een gelijkaardige tekst, met alweer dezelfde teneur, wordt ook teruggevonden op de website www.esthetic-airlines.be.

De klager benadrukt dat de bepalingen waarvoor in de beslissing dd. 4 juli 2016 een inbreuk werd vastgesteld niet enkel toepassing vinden op de publiciteit op papieren drager. Iedere vorm van publiciteit wordt door deze verbodsbepalingen gevat, dus ook publiciteit via e-mail of op een website.

Standpunt van de adverteerder

/

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de aankondiging van de infodagen over haartransplantatie, tandheelkunde en plastische chirurgie in de nieuwsbrief en op de website van de adverteerder.

Zij is dienaangaande van mening dat uit het gehele opzet en uit de bewoordingen van de aankondiging duidelijk blijkt dat deze tot doel heeft om tandverzorging en ingrepen van esthetische heelkunde of niet-heelkundige esthetische geneeskunde te bevorderen. Zij is bovendien van mening dat het ook een op het publiek gerichte mededeling betreft.

De Jury is derhalve van mening dat het over reclame gaat in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, dat het begrip “reclame” omschrijft als “iedere vorm van op het publiek gerichte mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de (…) bedoelde ingrepen te bevorderen, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, reality-tv-uitzendingen inbegrepen”.

De Jury is derhalve van oordeel dat het hier gaat om verboden reclame in de zin van artikel 20/1 van de voormelde wet, dat het volgende stelt: “Het is elke natuurlijke of rechtspersoon verboden om reclame voor (…) bedoelde ingrepen te verspreiden.”.

De Jury is bovendien van oordeel dat deze reclame strijdig is met artikel 1 van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging, dat het volgende stelt: “Niemand mag voor het verzorgen of voor het doen verzorgen door een al dan niet bevoegd persoon, in België of in het buitenland, van aandoeningen, letsels of afwijkingen van de mond en van de tanden direct of indirect enige reclame maken”.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Adverteerder: ESTHETIC AIRLINES
Product/Dienst: Infodagen haartransplantatie tandheelkunde en plastische chirurgie
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Beroepsvereniging
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  17/02/2017