ESTHETIC AIRLINES – 04/07/2016

Beschrijving van de reclame

De advertentie heeft bovenaan als titel: “HAARTRANSPLANTATIE, PLASTISCHE CHIRURGIE & TANDHEELKUNDE IN ISTANBUL”.

Ze bevat diverse foto’s, onder meer een voor-en-na-foto van een man die een haartransplantatie onderging, foto’s van artsen, een foto van een man met een stralend gebit en een foto van een vrouw die haar hand voor haar borst houdt.

Daarbij de contactgegevens en het logo van de adverteerder (met daarin de tekst “Adviesbureau Esthetic Airlines – Haartransplantatie, tandheelkunde & plastische chirurgie – Uw reis naar een nieuw verhaal…”), en onder meer de volgende teksten:

“INFODAGEN OP 2-3 & 4 SEPTEMBER vanaf 14u te Antwerpen.”;
Ontmoet onze chirurgen en kom langs voor een gratis consult!”;
“Gecertificeerde kliniek met Nederlandstalige begeleiding ter plaatse!”;
“Uw reis naar een nieuw verhaal!
Het succes van een esthetische ingreep begint met goede communicatie. Wat zijn uw precieze wensen, wat mag u verwachten, zijn er risico’s aan verbonden, hoe verloopt de behandeling/ingreep precies?
Met al deze vragen kunt u terecht bij het team van Esthetic Airlines. Wij zijn de schakel tussen het gespecialiseerde chirurgenteam van het Aesthetic Center in Istanbul, en u, de patiënt.
We staan u bij van bij het eerste gesprek, tot uw aankomst in de kliniek.
Wij spreken uw taal, en we zijn altijd dichtbij !”;
“De “kliniek” :
Istanbul Aesthetic Center In het hartje van Istanbul bevindt zich het Istanbul Aesthetic center.
Deze exclusieve privé kliniek heeft de uitstraling en allure van een boutique hotel.
Medisch team
De kliniek bestaat uit een klein team van plastische chirurgen met ieder hun specifieke deskundigheid.
Zo creëert men de grootste aandacht voor de patiënt en geeft men het grootste belang aan persoonlijk contact.
Hier gaat men tot het uiterste voor uw wensen.”;
“Een greep uit het aanbod van de behandelingen:
✶ Haartransplantatie
✶ Tandheelkunde
✶ Borstvergroting -borstverkleining
✶ Facelift
✶ Oogcorrecties
✶ Neuscorrectie
✶ Buikwandcorrectie
✶ Liposuctie
✶ en alle andere plastische- en esthetische ingrepen voor mannen en vrouwen.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vraagt zich af of deze pagina vol informatie / reclame voor plastische chirurgie in Istanbul wel toegelaten is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde vooreerst mee dat hij enkel en alleen een adviesbureau in medisch toerisme is voor alle behandelingen rond haar- en baardtransplantatie, tandheelkunde en plastische chirurgie.

Hij adviseert cliënten rond de mogelijkheden van behandelingen, de voor- en nadelen, de mogelijke gevolgen, het transport naar Turkije, het verblijf, de stad Istanboel, etc.

Hij werkt voor het reisprogramma samen met een reisbureau en qua uitvoering van de behandeling werkt hij samen met het Istanbul Aesthetic Center uit Istanboel, Turkije. Het Istanbul Aesthetic Center is een gecertificeerde privékliniek. Iedere behandelende dokter, chirurg, tandarts en anesthesist heeft een volledige en deskundige opleiding genoten in zijn vak. Deze bezitten dan ook allemaal de nodige certificaten en diploma’s nodig om dergelijke behandelingen zelfs in alle Europese landen te mogen uitvoeren. De kliniek is tevens in het bezit van alle noodzakelijke en vereiste certificaten.

Zes maal per jaar organiseert hij gratis infodagen. Tijdens deze infodagen komen de dokters en tandartsen van het Istanbul Aesthetic Center over naar België. De mensen die zich vooraf hebben ingeschreven kunnen dan genieten, indien gewenst, na de informatieve toelichting van wie en wat Esthetic Airlines is en doet, van een gratis consult bij de dokter en/of tandarts. Tijdens dit consult gaat de dokter/tandarts na of de gewenste behandeling van de klant/patiënt al dan niet mogelijk is, wat de mogelijke negatieve gevolgen kunnen zijn, wat de nodige verblijfstermijn is in de kliniek, hoeveel behandelingen en/of nabehandelingen er nodig zijn, wat het tarief voor de behandeling zou zijn, etc. Het komt meermaals voor dat de dokters een ingreep aan een persoon weigeren, maar er zijn natuurlijk ook talrijke tevreden klanten.

Met betrekking tot de klacht deelde de adverteerder vervolgens mee dat de advertentie enkel en alleen een vermelding betreft van de volgende infodagen van Esthetic Airlines en het Istanbul Aesthetic Center en dat hij steeds tracht 100% alle reglementeringen correct na te leven.

Wat betreft de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging meent hij dat de advertentie absoluut niet indruist tegen deze regelgeving.

Er wordt nergens in de advertentie melding gemaakt van enige korting, verplichte uitvoering/aankoop, aanbieden van bepaalde voordelen of wat dan ook.

Wat betreft de wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen meent de adverteerder dat de advertentie niets weergeeft wat niet waarheidsgetrouw zou zijn en geen financiële argumenten hanteert.

Het enige wat hem eventueel verweten zou kunnen worden is dat hij in zijn advertentie de effectieve beroepstitels van de dokters, chirurgen en/of tandartsen niet heeft vermeld bij de namen en foto’s.

De adverteerder gaat er van uit dat het publiceren van dergelijke advertenties mogelijk blijft aangezien naar zijn mening geen inbreuken op de wetgevingen terzake werden begaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie in kwestie.

Zij is dienaangaande van mening dat uit het gehele opzet en uit de bewoordingen van de volledige pagina waarover de advertentie zich uitstrekt duidelijk blijkt dat deze wel degelijk tot doel heeft om ingrepen van esthetische heelkunde of niet-heelkundige esthetische geneeskunde te bevorderen. Zij is bovendien van mening dat het hier duidelijk een op het publiek gerichte mededeling betreft.

De Jury is derhalve van mening dat de advertentie reclame uitmaakt in de zin van artikel 2, 6° van de Wet van 23 mei 2013 tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren en tot regeling van de reclame en informatie betreffende die ingrepen, dat het begrip “reclame” omschrijft als “iedere vorm van op het publiek gerichte mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft de (…) bedoelde ingrepen te bevorderen, ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of aangewende technieken, reality-tv-uitzendingen inbegrepen”.

De Jury is derhalve van oordeel dat het hier gaat om verboden reclame in de zin van artikel 20/1 van de voormelde wet, dat het volgende stelt: “Het is elke natuurlijke of rechtspersoon verboden om reclame voor (…) bedoelde ingrepen te verspreiden.”.

De Jury is bovendien van oordeel dat deze reclame strijdig is met artikel 1 van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging, dat het volgende stelt: “Niemand mag voor het verzorgen of voor het doen verzorgen door een al dan niet bevoegd persoon, in België of in het buitenland, van aandoeningen, letsels of afwijkingen van de mond en van de tanden direct of indirect enige reclame maken”.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd deze reclame niet meer te zullen verspreiden.

Adverteerder: ESTHETIC AIRLINES
Product/Dienst: Haartransplantatie - tandheelkunde en plastische chirurgie
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  04/07/2016