ESSENT – 15/12/2015

Beschrijving van de reclame

Radiospot:

Man: “Chouchou, aujourd’hui c’est moi qui passe l’aspirateur, hein ?!”
Vrouw: “Oui.”
Man: “Oui !”
VO: “L’électricité, encore plus de plaisir quand c’est gratuit. Devenez client chez Essent.be et bénéficiez de l’électricité gratuite pendant tout l’hiver. Info et conditions au 0800/32032. Offre valable sur la composante énergie du prix de l’électricité. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir.”

Website:

Men leest onder meer de volgende tekst:
“Zo fijn kan gratis elektriciteit zijn
Nu: een hele winter gratis elektriciteit*

Zo fijn kan de winter zijn met gratis elektriciteit van essent.be

Word nu klant bij essent.be voor elektriciteit en aardgas en geniet een hele winter van gratis elektriciteit*.
Dit aanbod is geldig op de energiecomponent van de elektriciteitsprijs.

Gratis elektriciteit? Zo fijn kan dat zijn:
- Word klant voor 31 december
- Teken in voor elektriciteit en aardgas, 1 of 3 jaar
- Krijg een winter lang gratis elektriciteit*”.

Onderaan, in kleinere tekst:
“* Het voordeel van de hele winter gratis elektriciteit wordt geboden onder de vorm van een eenmalige korting die:
- geldt voor nieuwe residentiële klanten die een contract bij essent.be afsluiten voor zowel aardgas als elektriciteit gedurende de periode van 1/11/2015 tot en met 31/12/2015
- geldt op de energiecomponent van de elektriciteitsprijs, niet op de Nettarieven, Toeslagen of Kosten Hernieuwbare Energie
- wordt verrekend op de jaarlijkse afrekeningsfactuur als een korting van 25% op de vaste vergoeding en een korting van 28, 68% op de elektriciteitsprijs per kWh met betrekking tot (het verbruik tijdens) het eerste leveringsjaar
- is niet cumuleerbaar met andere kortingen en/of promoties
- geldt op alle producten behalve op Variabel (Groen) Vooraf, Vast (Groen) C@re en Comfort Pack of combinaties met een van deze producten

Het kortingspercentage van 28,68% op de elektriciteitsprijs per kWh komt neer op het gemiddeld winterverbruik op jaarbasis volgens de verbruiksprofielen zoals goedgekeurd door de bevoegde regulatoren en gepubliceerd op de website van www.synergrid.be.
Blijf je dus een jaar lang klant voor elektriciteit, dan krijg je van ons de energiecomponent van de elektriciteitsprijs voor een hele winter cadeau!”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager kan dit zeer aanlokkelijke aanbod talrijke mensen misleiden en hen aanzetten om elektriciteit te verbruiken in de winter.

Hoewel er duidelijk wordt aangegeven dat het aanbod geldig is tot 31 december 2015, dat het enkel contracten elektriciteit en aardgas betreft gedurende 1 of 3 jaar en dat het enkel geldt op de energiecomponent van de elektriciteitsprijs, moet men een zeer aandachtige lezer zijn en gezegend zijn met een goed gezichtsvermogen om te beseffen dat wat de adverteerder voorstelt als een gratis aanbieding, eigenlijk een prijsreductie is onderhevig aan talrijke voorwaarden.

De toepasselijke voorwaarden staan in kleine tekens helemaal onderaan de website vermeld, waardoor talrijke consumenten ze waarschijnlijk niet zullen raadplegen alvorens te tekenen. De korting is enkel geldig voor het eerste leveringsjaar, is enkel toepasbaar op nieuwe klanten en op slechts enkele van de producten. In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken bij het horen van de reclame op de radio of bij het lezen van de reclame op de website, bedraagt de korting in realiteit slechts 25% op de prijs van een jaarabonnement en 28,68% op het jaarlijks elektriciteitsverbruik, een percentage dat zou moeten overeenkomen met het jaarlijks gemiddeld gebruik in de winter. Hierop baseert de adverteerder zich om een “winter lang gratis elektriciteit” aan te kondigen.

De klager deelde mee dat de reclame als misleidend beschouwd zou kunnen worden. Dit alles doet de toekomstige klant immers denken dat hij gratis en zonder rekenen kan verbruiken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de reclame waarnaar verwezen wordt in de klacht op dit ogenblik het voorwerp uitmaakt van een vordering tot staking voor de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen. Met betrekking tot dezelfde campagne heeft de adverteerder verschillende vragen ontvangen van de FOD Economie, waarover hij verhoord zal worden. Teneinde mogelijk tegenstrijdige beslissingen te vermijden vraagt de adverteerder aan de Jury om zich, in toepassing van artikel 2 van haar Reglement, te willen onthouden van een beslissing in deze zaak.

Jurybeslissing

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat er een rechtszaak lopende is voor de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen aangaande de campagne in kwestie.

Op basis van artikel 2 van haar reglement, heeft de Jury derhalve beslist om zich te onthouden in dit dossier.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

De adverteerder deelde mee dat de campagne in kwestie beëindigd werd en dat in die context het geschil hangende voor de Rechtbank van Koophandel van Antwerpen doorgehaald werd op de zitting van 16 december 2015.

Adverteerder: ESSENT
Product/Dienst: Elektriciteit
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Type beslissing: Andere
Datum afsluiting:  15/12/2015