ESAG FOUNDATION – 07/09/2005

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Nombre de gens très respectables financent des attaques-suicides. Sans le savoir. » bevat een informatieve tekst aangaande de financiering van terrorisme :
« … D'où vient l'argent ? Malheureusement, la plupart des fonds sont levés dans la plus grande innocence. Ils sont collectés parmi nous tous, auprès de gens respectables, qui pensent bien faire, et qui donnent, euro après euro, à des associations « caritatives » et à des organisations sociales douteuses… » Onderaan bevindt zich het logo van deze vereniging, met vermelding van het website-adres en de volgende baseline : “Il n'y a pas d'avenir dans le terrorisme.”

Motivering van de klacht(en)

De Jury is bekommerd om het feit dat de beweringen in deze reclame op weinig genuanceerde wijze worden geuit in de mate dat de “associations caritives” en “organisations sociales douteuses” niet opgesomd werden, alsook het feit dat deze boodschap het risico inhoudt twijfel te zaaien bij het publiek waardoor deze geen giften meer zou doen aan liefdadigheidsverenigingen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij zijn boodschappen tegen het terrorisme publiceert sinds 2003 en hij tot op heden geen enkele officieel bezwaar heeft gekregen. Hij legde uit dat er drie redenen zijn om de verdachte verenigingen niet op te sommen:
1)Er zijn er teveel en de volledige lijst bevindt zich op officiële internetsites zoals deze van de Verenigde Naties en de Europese Unie.
2)Eenmaal gepubliceerd, verliezen deze lijsten hun nut: van zodra ze geïdentifeerd zijn, ontstaan er nieuwe.
3)Deze organisaties zijn bijna uitsluitend islamitisch en zijn bekommernis bestond erin hen niet islamitisch te noemen, want dit zou alleen maar tot gevolg hebben het misprijzen in de hand te werken en de actuele scheidingen tussen de verschillende Europese godsdiensten te benadrukken.

Wat betreft de ontrading mbt giften, benadrukte de adverteerder dat zijn boodschap bedoeld is om de financiering van het terrorisme aan de kaak te stellen en dat het enkel maar de bedoeling is om het publiek bewust te maken van het bestaan van dergelijke organisaties en hen ertoe aan te zetten tweemaal na te denken aangaande de identiteit van de organisatie die ze wensen te steunen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze boodschap waarschijnlijk wel de bedoeling heeft om de kritische geest van de consument aan te scherpen wat betreft de financiering van het terrorisme. Niettegenstaande was de Jury van oordeel dat door enkel te verwijzen naar naar “associations caritatives” en “organisations sociales douteuses” zonder verdere precisering dienaangaande, deze boodschap het risico inhoudt twijfel te zaaien bij het publiek waardoor deze geen giften meer zou doen aan liefdadigheidsverenigingen. Op basis van de art. 1 en 4 IKK code, heeft de Jury de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen door de bron(nen) weer te geven waar de officiële lijsten van deze verenigingen of organisaties kunnen geraadpleegd worden. Bij gebreke aan wijziging, heeft de Jury de aanbeveling gedaan om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat indien deze reclame opnieuw zou verschijnen, hij rekening zal houden met de aanbeveling van de Jury en de gevraagde wijzigingen zal aanbrengen.

Adverteerder: ESAG FOUNDATION
Product/Dienst: Sensibiliseringscampagne
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  07/09/2005