EROTIXMONS – 11/06/2013

Beschrijving van de reclame

Een affiche die de beurs aankondigt toont twee ontblote vrouwen.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de foto degraderend voor vrouwen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche het “Salon de l’Amour et de l’Erotisme” aankondigt.

De Jury is van oordeel dat er een duidelijk verband bestaat tussen de gebruikte afbeeldingen en de beurs en dat deze affiche niet van aard is om in te druisen tegen de geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EROTIXMONS
Product/Dienst: Salon de l’Amour et de l’Erotisme
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/06/2013