EROTICABEURS – 10/03/2015

Beschrijving van de reclame

De affiche van de Internationale eroticabeurs geeft informatie over het evenement en toont benen met nylonkousen en rode schoenen met hoge hakken. Er is eveneens een hand met een rode latexhandschoen te zien.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dat deze campagne van slechte smaak getuigt en niet thuishoort op plaatsen waar een publiek van alle leeftijden een dergelijke affiche kan zien. Voor hem is het een kwestie van gezond verstand en ethiek.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is verbaasd over deze klacht tegen een reclamecampagne die reeds 24 jaar loopt. Zijn affiches zijn soft, extreem soft zelfs, met net als doel niet te choqueren. De affiche op zich toont niets, behalve de foto van een been, en hij ziet niet in wie hierdoor gechoqueerd zou kunnen zijn. Hij deelt eveneens mee dat hij, om niemand voor het hoofd te stoten, geen reclame maakt in de buurt van scholen, …

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche in kwestie de Internationale eroticabeurs aankondigt, en benen toont met nylonkousen en rode schoenen met hoge hakken.

De Jury is van oordeel dat er een duidelijk verband bestaat tussen het gebruikte beeld en de beurs waarvoor reclame gemaakt wordt, en dat deze affiche niet van aard is een inbreuk te vormen op de geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EROTICABEURS
Product/Dienst: Internationale eroticabeurs
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  10/03/2015