ENI – 05/03/2013

Beschrijving van de reclame

De radiospot bevat onder meer het volgende: “Bij Eni zijn we zot van het cijfer 1. Niet alleen omdat we één van de grootsten zijn in gas en electriciteit in Europa, maar ook omdat we voor eenvoudige tarieven en eenvoudige oplossingen zijn. (...) Ja, zoals ons is er maar eni. Eni, eenvoud in energie.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is dit geen correct Nederlands. Het moet zijn: “Zoals wij zijn er maar eni”. Het is volgens hem al moeilijk genoeg om de schoolkinderen correct Nederlands bij te brengen zonder dat ze daarbij nog op de verkeerde voet worden gezet door slechte reclame.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie. De Jury heeft er nota van genomen dat de radiospot diverse woordspelingen op de naam van de adverteerder en het cijfer één bevat.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren dienaangaande.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ENI
Product/Dienst: Energie
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/03/2013