ENECO – 29/05/2019

Beschrijving van de reclame

Een gesponsorde Facebookpost toont het logo en de naam van de adverteerder en de tekst “26 mei is D-day! Heb jij ook keuzestress? Wij helpen je graag verder. Doe de Stemtest en vergelijk je standpunten.”. 
Daaronder in een blauwe kader “Doe de Stemtest” met een vakje dat men kan aankruisen. 
Onder het kader, “eneco-stemtest.be”, “Vergelijk je standpunten” en “Doe de Stemtest!”. Vervolgens een knop “Meer informatie”.  

Een gesponsorde Instagrampost toont het logo en de naam van de adverteerder.  
Daaronder in een blauwe kader “Doe de Stemtest” met een vakje dat men kan aankruisen en borden met de volgende vermeldingen: 
“26 mei 2019” en “Kies jij voor groene energie?”.  
Vervolgens een knop “Meer informatie”. 

Motivering van de klacht(en)

De klaagster deelde mee dat de reclame zich voordoet als een stemtest om u te helpen in uw keuze voor de verkiezingen, maar dat hier niets van aan is. Op het einde worden de diensten van de adverteerder voorgesteld. Alle vragen van de vragenlijst gaan in de richting en de belangen van de adverteerder en voor de klaagster is zelfs de term “test” al misleidend. 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de klacht niet echt begrijpt. Hij neemt aan dat de klaagster dacht dat het om een stemtest ging voor een politieke verkiezing. Volgens hem heeft hij duidelijk “Eneco” vermeld en hij heeft borden toegevoegd met slogans over energie. Hij voegde toe dat het een ludieke campagne is tijdens de verkiezingsperiode en dat er volgens hem geen verwarring of misleiding mogelijk is.  

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de gesponsorde post die wordt aangeklaagd door de klaagster het logo en de naam van de adverteerder, energieleverancier, bevat en is van mening dat de aandacht van de gemiddelde consument aldus voldoende gevestigd wordt op het feit dat het gaat om een reclameboodschap afkomstig van deze adverteerder, ondanks het feit dat deze voorstelt om deel te nemen aan een “stemtest” tijdens de verkiezingsperiode.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de post in kwestie op een dusdanige wijze wordt voorgesteld dat zijn publicitaire karakter onmiddellijk blijkt en dat de identiteit van de adverteerder duidelijk is.  

Zij is derhalve van oordeel dat de reclameboodschap niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt. 

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt. 

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: ENECO
Product/Dienst: Groene Energie
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/05/2019