ENECO – 17/05/2021

Beschrijving van de reclame

De lange versie van de spot toont een meisje dat filmend met een smartphone doorheen het huis gaat en eerst de stekker van de haardroger waarmee haar vader zijn haar aan het drogen is in de badkamer uit het stopcontact trekt, dan de stekker van de computer van haar broer uit het stopcontact trekt, en ten slotte het licht van het toilet uitdoet terwijl haar moeder er nog op zit.
De korte versie bevat een selectie van beelden uit de lange versie.

Tekst lange spot:
Meisje: “Sinds kort krijgen we groene energie van Eneco in het weekend cadeau. Maar mijn familie gebruikt wel heel veel stroom. Hopla. Mijn broer is al heel de ochtend aan het gamen.”
Jongen: “Allez!”
Meisje: “Ik moet hier echt altijd alle lichten uitdoen eh.”
Mama: “Seg, ik zit hier wel eh.”
Meisje: “Oeps, ik denk dat ik wat te enthousiast was.”
VO: “Wat je ook doet met je groene stroom, je weekendverbruik krijg je van ons cadeau. Voorwaarden op Eneco.be.”

Tekst korte spot:
Meisje: “Sinds kort krijgen we groene energie van Eneco in het weekend cadeau. Maar mijn familie gebruikt wel heel veel stroom. Hopla, een lampje minder kan ook wel. Ik denk dat ik wat te enthousiast was.”
VO: “Wat je ook doet met je groene stroom, je weekendverbruik krijg je van ons cadeau. Voorwaarden op Eneco.be.”

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt het niet kunnen dat ze reclame maken om elektriciteit te verspillen. Het is gratis in het weekend en dus mag je er mee spelen: dat kan volgens haar gewoon niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder kon niet mee akkoord gaan met de klacht om de volgende redenen:
- Het aanbod in de reclame gaat over “weekendverbruik krijg je cadeau”: het betreft een procentuele promo, waar het verbruik van het weekend verrekend is in het totale verbruik. Hij gaat hier dus uit van een week- en weekendverbruik dat stabiel blijft.
- Het personage gaat specifiek op zoek naar zaken in huis waarvan zij meent dat die verspilling teweegbrengen met alle mogelijke gevolgen. Ze benoemt dit zelfs expliciet in de videospot. Het gaat hier echter duidelijk om activiteiten die zeer gebruikelijk zijn in het weekend; daar heeft hij specifiek op gefocust om net de perceptie tegen te gaan dat je energie zomaar mag verspillen.
- De shift van het verbruik naar het weekend is doorgaans zelfs duurzamer gezien er dan minder vraag is op de energiemarkt door bedrijven en het dus zelfs duurzamer zou kunnen zijn dan in de week te verbruiken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie (in een lange en een korte versie) en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de spot een meisje in beeld brengt dat filmend met een smartphone het energiegebruik van haar gezinsleden aankaart, waarna de voice-over het promotionele aanbod als volgt aankondigt: “Wat je ook doet met je groene stroom, je weekendverbruik krijg je van ons cadeau.”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat hij voor deze procentuele promotie uitgaat van een week- en weekendverbruik dat stabiel blijft en dat het meisje in de spot weliswaar specifiek op zoek gaat naar zaken in huis waarvan zij meent dat die verspilling teweegbrengen maar het hierbij gaat om activiteiten die zeer gebruikelijk zijn in het weekend.

De Jury is van mening dat deze insteek ook duidelijk blijkt uit de spot in kwestie.

Zij is met name van mening dat deze tv-spot niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klaagster hieraan geeft, als zijnde een aansporing tot energieverspilling.

Zij is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet de indruk geeft dat ze bepaalde handelingen goedkeurt of aanmoedigt die ingaan tegen de algemeen aanvaarde normen van milieuverantwoordelijk gedrag en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ENECO
Product/Dienst: Groene Energie
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  17/05/2021