EMY ZETELHALLEN – 20/09/2001

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont het naakte lichaam van een vrouw in rugaanzicht waar rond foto's van zetels afgebeeld worden. De slogan : “Draag zorg voor uw rug en zeker voor uw…zitvlak”, is op dergelijke manier geplaatst dat het woord “zitvlak” de billen van de vrouw bedekt.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie is vernederend voor de vrouw omdat ze gelijkgesteld wordt met koopwaar en gereduceerd tot seksuele bereidwilligheid waardoor haar gelijkwaardigheid met het mannelijke geslacht wordt ontkend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het niet zijn bedoeling was om choquerend of discriminerend ten aanzien van de vrouw over te komen, doch enkel om de aandacht te trekken op het belang van een goed zitcomfort voor het zitvlak. De adverteerder heeft benadrukt dat hij in zijn campagne ook een man gebruikt heeft, daar zowel het zitvlak van de vrouw als van de man belangrijk zijn om zijn artikelen, zijnde zitmeubelen te promoten.

Jurybeslissing

Ondanks het feit dat een man en een vrouw op dezelfde manier worden afgebeeld in de campagne, is de Jury de mening toegedaan dat hoewel de advertentie de vrouw niet gelijk stelt met een koopwaar en dientengevolge haar gelijkwaardigheid met het mannelijk geslacht niet ontkent, dergelijk nodeloos gebruik van de naaktheid de menselijke waardigheid van de vrouw kan aantasten. Op basis van alinea 1 van art. 4 van de IKK-code, heeft zij de aanbeveling gedaan om dergelijke advertentie niet meer te publiceren.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij deze advertentie niet meer zal gebruiken.

Adverteerder: EMY ZETELHALLEN
Product/Dienst: Meubilair
Categorie: Woning/meubilair
Datum afsluiting:  20/09/2001