EMONTSPOOL MICHEROUX – 18/05/2000

Beschrijving van de reclame

De advertenties tonen onder de titel “Beste concurrenten dit zal u helpen om beter tegen onze aanbiedingen te kunnen (met afbeelding van een pil)”, 4 modellen van het merk met het bedrag per maand af te betalen. Een van beide advertenties vermeldt bij ieder model ook : de netto-prijs, het voorschot, het aantal termijnen, de terugkoopprijs, het jaarlijks kostenpercentage, de totale prijs op afbetaling.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als onvolledig : de karakteristieken van de afgebeelde modellen zijn niet vermeld (benzine/diesel, 4-deurs, metaalkleur…) en in de tweede advertentie zijn de bijkomende vermeldingen inzake prijs en afbetaling weggelaten.

Standpunt van de adverteerder

Op de vraag om uitleg van de Jury, antwoordde de adverteerder dat de advertentie van Emontspool Eupen de wettelijke vermeldingen betreffende consumentenkrediet niet bevat omdat de verantwoordelijke publiciteitsagent deze vergat over te nemen, terwijl ze wel correct vermeld zijn in alle nationale reclame van Opel, alsook in de advertentie van Emontspool Micheroux. Wat betreft de opmerking dat het aangeboden model niet voldoende gespecifieerd is, liet hij gelden dat iedere concessiehouder in bezit is van een catalogus waarin de verschillende modellen van Opel uitvoerig gedetailleerd zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft de adverteerder aanbevolen om alle nodige maatregelen te treffen t.a.v. de concessiehouders teneinde in de toekomst weglatingen in de reclame te vermijden. Bovendien heeft zij geoordeeld dat de essentiële eigenschappen van ieder model moeten vermeld worden, bij gebrek waaraan het in de reclame gemaakte aanbod onvoldoende duidelijk is en riskeert te misleiden. Zij heeft derhalve aanbevolen de nodige informatie in de reclame op te nemen.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat hij t.a.v. de concessiehouders de nodige maatregelen heeft genomen en verzekerde dat in de toekomstige reclame de modellen duidelijker zullen worden gespecifieerd. Na onderzoek van de gewijzigde advertentie, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen meer te moeten formuleren.

Adverteerder: EMONTSPOOL MICHEROUX
Product/Dienst: Opendeur Opel
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  18/05/2000