EMIRATES – 26/08/2014

Beschrijving van de reclame

De advertentie maakt reclame voor vluchten naar exotische bestemmingen en toont een koppel op een scooter dat in een bosrijke omgeving aan de linkerkant van de rijweg rijdt.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat het links rijden met een bromfiets in flagrante tegenspraak is met de Belgische wegcode en dat het gebruik van deze foto dus niet toegelaten zou mogen worden.
Het mogelijk argument dat de foto genomen is in een land waar de voertuigen links moeten rijden, mag volgens hem niet als geldig excuus worden aanvaard: dan zou tenminste verduidelijkt moeten worden waar de foto genomen werd.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft dit dossier onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie die reclame maakt voor vluchten naar exotische bestemmingen – waaronder talrijke bestemmingen zoals Delhi, Johannesburg en Sydney waar links wordt gereden – een koppel op een scooter met vreemde nummerplaat toont in een bosrijke omgeving.

De Jury is van mening dat voldoende duidelijk uit de advertentie blijkt dat het tafereel zich op een buitenlandse bestemming afspeelt.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument in deze advertentie geenszins een aansporing zal zien om links te gaan rijden in het Belgische wegverkeer en evenmin door toedoen van deze advertentie in verwarring zal worden gebracht omtrent de in België geldende verkeersregels.

De Jury is eveneens van mening dat de advertentie verkeersveilig gedrag niet in diskrediet brengt.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze advertentie niet aanspoort tot gevaarlijk gedrag en niet getuigt van een onbehoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: EMIRATES
Product/Dienst: Vluchten
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  26/08/2014