EMINENCE – 27/01/2005

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een blonde vrouw in zwarte lingerie in geknielde houding. Ze houdt haar hoofd ietwat schuin met een verleidende blik. Haar gesloten handen bevinden zich ter hoogte van haar slipje. Titel: “ATHENA”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont een vrouw als seksueel lustobject of als koopwaar die passief tentoon wordt gesteld aan een vooral mannelijk publiek en is aldus vernederend, seksistisch en een triest maatschappelijk voorbeeld. Dergelijke affiches in het straatbeeld versterken het klimaat waarbij vrouwen bekeken, nageroepen en vaak lastiggevallen worden door mannen die denken dat ze daar recht op hebben. Ze versterken ook het laag zelfbeeld dat sommige vrouwen hebben omdat deze reclame het idee geeft dat men er zo moet uitzien. Ook ten aanzien van jongeren heeft dit soort reclame een negatieve impact : jongens leren hieruit dat ze naar vrouwen mogen kijken, dat ze ter hun beschikking staan en door hen letterlijk geconsumeerd kunnen worden. Meisjes leren hieruit dat ze ter beschikking moeten staan en hun best moeten doen om zo goed mogelijk te behagen door naar een ideaal lichaam te streven.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft het duidelijk verband met het product benadrukt, alsook het feit dat het ondergoed niet bijzonder diep is uitgesneden en de reclame niet gepaard gaat met een suggestieve tekst of slogan. Hij legde uit dat deze reclame verwijst naar sociaal aanvaarde criteria zoals verleiding en vrouwelijke elegantie en dat de foto ontdaan is van elke vulgariteit, seksuele connotatie en de vrouw zeker niet reduceert tot een seksobject en haar waardigheid geenszins aantast. Hij bevestigde dat zij , tijdens de eindejaarsperiode, een beeld oproept van een jonge ontspannen vrouw die zich goed en begeerlijk wil voelen door sobere, elegante lingerie van goede smaak te dragen.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context en het feit dat er een verband bestaat met het product, heeft de Jury gemeend dat deze afbeelding geen onfatsoenlijke, obscene of seksistische elementen bevat, temeer daar de intieme delen van het lichaam bedekt zijn met lingerie. Zij was tevens van oordeel dat deze reclameboodschap voor lingerie de vrouw niet reduceert tot een seksobject en haar waardigheid niet aantast. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: EMINENCE
Product/Dienst: Lingerie Athena
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/01/2005