ELECTRABEL – 19/05/2009

Beschrijving van de reclame

Spot 1:
Men hoort een wekker die afspeelt met het geluid van een eend. Vrouwenstem: “Schat, zet jij ‘ns de wekker af, alstublieft?”. Mannenstem: “Ja”. Vrouw antwoordt: “Dank u”. Voice over: “Al meer dan 160.000 gezinnen halen hun energie uit de natuur met Groenplus van Electrabel. 100% groene energie made in Belgium. Met Groen+ kiest u voor een energieprijs die twee jaar vastligt. Kies nu voor het aanbod Groen+. Bel gratis 0800/64 000. Electrabel: het is jouw energie”.

Spot 2:
Men hoort een scheerapparaat met het geluid van een vliegende vlieg. Mannenstem: “Vvvoila”. Vrouwenstem: “Gij zijt hier nog een haartje vergeten onder je kin!”. Man antwoordt: “Ah, oei, is ‘t weg?”. Vrouw: “Ja”. Voice over: idem spot 1.

Motivering van de klacht(en)

Het is niet bewezen dat nucleaire energie groen is.Volgens de klager gaat het over misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij in deze campagne zijn groen aanbod voor particulieren promoot, waarin hij stelt dat Electrabel een aanbod heeft voor groene energie die 100% groen is en voor 100% geproduceerd wordt in België. In de radiospot wordt letterlijk gezegd dat het over een ‘aanbod’ gaat. Verder wordt ook duidelijk de naam van dat product ‘GroenPlus’ geciteerd, waardoor hij kan stellen dat het duidelijk is voor de consument dat het hier over een specifiek product gaat.
Verder garandeert Electrabel aan elke particuliere klant die een contract Groen Plus heeft, dat elke kWh die hij verbruikt, in België geproduceerd is uit een hernieuwbare energiebron. Hun groene stroom en de hoeveelheid die geproduceerd wordt, wordt door de regulerende instanties op de energiemarkt (benoemd door de overheid) gecontroleerd, die bevestigen dat de aangeboden groene stroom werkelijk afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen en er dus voldoende groene stroom geproduceerd wordt. Bovendien werd hun groene stroom gecertificeerd als zijnde “groene elektriciteit uit België” door een onafhankelijk organisme (AIB Vinçotte).
De adverteerder deelde tenslotte mee dat hij de stelling dat de energie voor zijn groen product ‘GroenPlus’ opgewekt zou zijn uit nucleaire energie volledig kan weerleggen en dat er dus geen sprake is van misleidende reclame.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de voice over in de radiospots namelijk het volgende zegt: “Al meer dan 160.000 gezinnen halen hun energie uit de natuur met GroenPlus van Electrabel. 100% groene energie made in Belgium”.

De Jury verwijst terzake naar artikel 7 van de Milieureclamecode dat stelt dat uitdrukkingen en beweringen die impliciet erop wijzen dat een product of dienst geen gevolgen heeft voor het leefmilieu verboden zijn tenzij het bewijs ervan wordt geleverd in toepassing van artikel 14. Artikel 14 stelt dat de adverteerder elke bewering verwijzend naar de milieueffecten met zekerheid en onverwijld moet kunnen verantwoorden. Voor zover dit door de JEP nodig wordt geacht moeten, om geldig te zijn, de bewijselementen worden aanvaard door een organisatie die wordt erkend door alle betrokken partijen.
Electrabel heeft in het kader van dit dossier aan de Jury een attest bezorgd van het onafhankelijke organisme AIB Vinçotte d.d. 19 december 2008 i.v.m. de “in België geproduceerde groen stroom’ van Electrabel. De Jury heeft vastgesteld dat AIB Vinçotte de groene stroom van Electrabel gecertificeerd heeft als zijnde “100% groene elektriciteit uit België”.
De Jury neemt er eveneens nota van dat de groene stroom van Electrabel en de hoeveelheid die geproduceerd wordt, door de regulerende instanties op de energiemarkt (benoemd door de overheid) gecontroleerd wordt, die bevestigen dat de aangeboden groene stroom werkelijk afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen en er in België dus voldoende groene stroom geproduceerd wordt om de abonnees van GroenPlus van stroom te voorzien.
De Jury is derhalve van oordeel dat aan de bewijslast, zoals voorzien in art. 14 van de Milieureclamecode, voldaan werd.
Op basis van wat voorafgaat en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen terzake, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ELECTRABEL
Product/Dienst: GROENPLUS
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Milieu
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/05/2009