ELECTRABEL – 04/06/2002

Beschrijving van de reclame

Met als headline “Uw aardgasaansluiting nu gratis” toont een advertentie het aangezicht van een man met een pet die een afdruk van lippenstift op zijn wang heeft, met daarnaast de tekst : “maar u mag natuurlijk altijd iets geven”. Onderaan de advertentie bevindt zich een tekst die aanspoort om over te stappen op aardgas ter gelegenheid van deze promotie en die ondermeer stelt : « aardgas verwarmt altijd zuinig, comfortabel en milieuvriendelijk”, gevolgd door een asterisk die verwijst naar de vermelding : “minder uitstoot, geen opslag, distributie door leidingen”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend want aardgas is een fossiele brandstof die wel degelijk broeikasgassen uitstoot, terwijl er zonder gewag te maken van de gebruikte technologie in de tekst beweerd wordt dat er minder uitstoot is. Ook de bewering dat er geen opslag is, slaat nergens op want aardgas heeft bij raffinage nood aan een bepaalde opslag en maakt tijdens het transport ook gebruik van tussentijdse opslag, bijvoorbeeld in Zeebrugge. Ook de bewering dat distributie door leidingen milieuvriendelijk zou zijn is foutief want daardoor ontsnapt juist een grote hoeveelheid methaan waardoor de ozonlaag aangetast wordt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft verwezen naar het antwoord van de Federatie waarvan hij lid is en die op verzoek van de Jury bewijsstukken geleverd had aangaande de draagwijdte en de waarachtigheid van de 3 opgesomde eigenschappen.

Jurybeslissing

Na onderzoek, heeft de Jury geen opmerking geformuleerd t.a.v. 2 van de 3 vermeldingen (die als doel hebben de bewering “milieuvriendelijk” te preciseren, overeenkomstig art. 6 van de milieureclamecode) : “minder uitstoot” en “distributie door leidingen”.
Wat betreft de vermelding “geen opslag” die als doel heeft te preciseren dat er geen opslag bij de consument plaatsvindt (industriële opslagtanken bestaan bv. in havens), heeft de Jury de aanbeveling gedaan deze te wijzigen door een precisering in die zin aan te brengen.

Gevolg

De vermelding werd als volgt gewijzigd : “geen opslag bij de klant” en de adverteerder heeft bevestigd dat hij deze wijziging in zijn toekomstige campagnes zal opnemen.

Adverteerder: ELECTRABEL
Product/Dienst: Aardgasaansluiting
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  04/06/2002