EFFECTIVE MEDIA – FLEET.TV – 24/11/2006

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel “Au volant de la chevrolet captiva” toont een 4x4 wagen (Chevrolet Captiva) die stilstaat in het midden van een rotsachtige en natuurlijke zone en dit voor een maritiem landschap (2 zeilbootjes op achtergrond).
Tekst onderaan : « Ne manquez pas Fleet.TV le samedi 28 octobre, avec, entre autres, la présentation des :
- Chevrolet Captiva
- Opel Corsa
- Ford Transit
- LeasePlan Spotdeals : KIASportage SW & Renault Kangoo
- Et dans la rubrique dreamcar, la Porsche 911 Turbo.
28.10.2006 sur Canal Z. A partir de 13 heures, 24 heures en boucle. Avec rediffusion le 11/11/2006".

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is strijdig met art. 4 van de Febiac code: het privé-karakter van de afgebeelde plaats komt niet ondubbelzinnig naar voren, noch dat de plaats duidelijk ontoegankelijk is voor gewone weggebruikers en evenmin dat het voorgestelde gebruik op de aangegeven plaats duidelijk toegelaten is.

Deze reclame is tevens strijdig met art. 2 van de milieureclamecode daar zij aanzet tot een niet-gematigd gebruik van de wagen (overal rijden en op elk moment zelfs in natuurgebied). Zij kan aanzetten tot gedragingen die strijdig zijn met de talrijke sensibiliseringscampagnes ter bescherming van het leefmilieu die pleiten voor een verminderd gebruik van de wagen (temeer daar deze zeer vervuilend zijn op vlak van CO2) voor individuele verplaatsingen en ten voordele van het openbaar vervoer of alternatieve (zachte) vervoersmiddelen. Anderzijds wordt de hoge CO2 uitstoot van deze sportieve 4x4 modellen (200 tot 300 g/km) niet vermeld in deze reclame, hetgeen de consument kan misleiden m.b.t. de hoge consumptie van deze voertuigen die ver verwijderd staan van de huidige technologische mogelijkheden(110g/km).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een reclame gaat voor het programma Fleet.TV met ondermeer een reportage over de Chevrolet Captiva, zonder publiciteit voor het model zelf. Hij meende om die reden niet verplicht te zijn om de CO2 uitstoot te vermelden. Hij wees erop dat hij geen auto-invoerder is en dat hij de Febiac code niet ondertekend heeft, alhoewel hij begaan is met deze problematiek. Hij stelde dat het geenszins de bedoeling was om de natuur te schaden en dat voor hem deze foto duidelijk weergeeft dat de wagen naast de openbare weg staat opgesteld, op een braakliggend terrein en niet midden in de natuur. De zeilbootjes zijn er door de grafici bijgeplaatst om te verwijzen naar het kader waarin de wagen werd gefilmd. Hij benadrukte tenslotte deze reclame te hebben samengesteld met de beste bedoelingen en dat hij oog heeft voor de natuur, hetgeen hij wenst door te geven aan zijn kijkers.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de reclame in kwestie niet verwijst naar de “gevolgen voor het leefmilieu” van weergegeven producten in kwestie en derhalve niet onder het toepassingsgebied van de milieureclamecode valt.

Anderzijds was de Jury van oordeel dat niettegenstaande deze reclame als hoofddoel zou hebben reclame te maken voor het programma Fleet.tv, deze reclame ook als onrechtstreeks doel heeft de verkoop van de afgebeelde of vermelde modellen te bevorderen en derhalve onder het toepassingsgebied valt van de Febiac code.

Echter wat de visual in kwestie betreft, heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder stelt dat het om een braakliggend terrein gaat naast de openbare weg. Teneinde te beantwoorden aan art. 4 van de Febiac code, heeft de Jury hem de aanbeveling gedaan om door middel van een tekst (in een duidelijk leesbaar lettertype) te verduidelijken waar deze foto genomen werd en dat op die plaats het voorgestelde gebruik inderdaad niet onwettelijk is en voor iedereen toegelaten is.

De Jury stelde vast dat deze reclame beëindigd was een heeft aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om voor zijn toekomstige reclame de Febiac code in aanmerking te nemen. Zij heeft tevens de aandacht gevestigd op het K.B. van 5 september 2006 betreffende de beschikbaarheid van de consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's.

De adverteerder bevestigde deze aanbeveling in aanmerking te zullen nemen in zijn toekomstige reclame.

Adverteerder: EFFECTIVE MEDIA - FLEET.TV
Product/Dienst: Chevrolet Captiva
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Datum afsluiting:  24/11/2006