EDITIONS ATLAS – 13/03/2014

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont op de voorgrond een replica van een bajonet met op de achtergrond een afbeelding van een piloot.
Daarbij bovenaan de tekst:
“Dit persoonlijke wapen werd door de onderofficiers en soldaten van de Luchtmacht gedragen tijdens hun verlof en korte permissies.”;
“Bajonet “Extra Seitengewehr””;
“Bestel nu deze getrouwe replica voor slechts € 6,90 (waarde € 22,95)”;
En links onderaan in een kader: “Uitsluitend bestemd voor volwassenen vanaf 18 jaar”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat deze advertentie ingaat tegen een algemeen preventiebeleid tegen het verspreiden en dragen van privéwapens. Door de wijze van aankondiging wordt het bezit van een NAZI-handwapen uit de Tweede Wereldoorlog gebagatelliseerd. Het wapen wordt zo gecommercialiseerd dat het een gebruiksvoorwerp aan lage prijs wordt, toegankelijk voor een breed publiek. In die zin worden personen voorzien van een zogenaamd onschuldige historische replica, die in werkelijkheid een nieuw wapen is. Dit wapen wordt als koopwaar aangeboden op het ogenblik dat België, samen met andere landen, de Eerste Wereldoorlog herdenkt. Ook daarom is deze reclame volgens de klager ethisch onaanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de replica geen enkele snede heeft en dat het uiteinde van het lemmet afgerond is en dat dus geen enkel element van gevaar kan worden vastgesteld. Volgens hem kunnen blanke wapens beschouwd worden als zijnde in vrije verkoop en hij meent dus te hebben gehandeld conform de wet van 8 juni 2006.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een replica van een bajonet te koop aanbiedt.

De Jury is van oordeel dat deze reclame strijdig is met artikel 19.1° van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens dat stelt dat het verboden is om wapens (inclusief blanke wapens en replica’s) per postorder of via het internet te verkopen of te koop aan te bieden aan particulieren, of de verkoop op afstand van wapens aan particulieren te organiseren.

Gelet op het voorgaande en op basis van de voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Adverteerder: EDITIONS ATLAS
Product/Dienst: Replica bajonet
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  13/03/2014