EDITECO – 19/11/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een hangbrug die een diep dal overbrugt. Op elke trede staat de naam van het dagblad. Titel : “Pour traverser les creux des marchés”, gevolgd door een tekst die het dagblad aanprijst en o.a. de volgende bewoordingen bevat « Et pourtant, sur une période de 5 à 8 ans, la Bourse est toujours gagnante. Et elle offre de meilleurs rendements que toutes les autres formes de placements. Pour gagner, il faut s'informer. Avec le journal l'Echo, vous traverserez plus facilement les creux du marché ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is bedrieglijk
- het is foutief te zeggen dat over een periode van 5 tot 8 jaar de beurs steeds winstgevend is want sinds 1991 kan men geen enkele periode van 5 tot 8 jaar vinden gedurende dewelke de index “Nikkei” winstgevend was, bovendien van 1928 tot 1954, hetzij over een periode van 26 jaar, heeft de Dow Jones geen vooruitgang geboekt, idem van 1964 tot 1982.
- beweren dat de beurs het beste rendement biedt t.o.v. al de andere beleggingen is even belachelijk.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde statistische gegevens mee die de argumenten van de klager tegenspreken inzake de evolutie van de beurskoersen en liet alzo gelden dat men qua rendement eveneens rekening moet houden met de dividenden. Hij benadrukte dat de tekst van de advertentie genuanceerd en evenwichtig is, de moeilijkheden van de financiële markten niet ontkend worden en net de noodzaak om zich te informeren wil onderstrepen. Hij merkte tevens op dat de term « beurs » een ruime betekenis heeft en andere beleggingsvormen dekt dan aandelen aangaande dewelke hij studies heeft overgemaakt om hun prestatievermogen op lange termijn aan te tonen.

Jurybeslissing

Gelet op de door de adverteerder meegedeelde argumenten en op de ruime betekenis van het woord « beurs », heeft de Jury gemeend dat niettegenstaande enkele absolute termen, de tekst voor het overige genuanceerd is en wil aansporen tot het zoeken van informatie in moeilijke tijden, waarnaar de afbeelding van de advertentie verwijst.
Bijgevolg heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: EDITECO
Product/Dienst: L'Echo
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/11/2002