E.D.D. – 19/07/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titel “Hoe een buitengewone ontdekking vrouwen, ouder dan 30 jaar, in 9 dagen kan doen afslanken….”, maakt de advertentie gewag van het recente laboratoriumstudie die aantoont dat het product “nu definitief gewichtsverlies mogelijk maakt…”, “Het staat vast dat u sneller afslankt dan wanneer u 6 km per dag zou lopen”. De tekst legt uit dat het product “de verbranding van de vetten maximaal opvoert zonder dat men minder of heel weinig moet eten” en vermeldt een gewichtsverlies van “onmiddellijk 1 à 2 kilo en 15, 25 of zelfs 40 gedurende de volgende weken”. Meerdere getuigenissen en voor-na foto's en illustratie. Bestelbon en terugbetalingsgarantie voorgesteld als garantie voor het resultaat.

Motivering van de klacht(en)

De zeer affirmatieve beweringen rechtvaardigen een vraag om bewijsvoering. De conformiteit met de regels inzake vermagerings-producten en de toepasselijke wetgeving, dient onderzocht.

Jurybeslissing

Bij gebrek aan reactie op het verzoek om bewijsvoering en de opmerking aangaande de toepasselijke wetgeving en regels, werd een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: E.D.D.
Product/Dienst: Chrono-Light
Media: Dagblad
Initiatief: Jury
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  19/07/1999