ECOSTYLE – 06/07/2000

Beschrijving van de reclame

In de brochure van een tuincentrum, vermeldt de beschrijving van het product in grote letters “100 % biologisch” en legt uit dat in de doos een bestelkaart zit waarop kan aangeduid worden welke nuttige insecten men wenst te ontvangen. Op de verpakking van het afgebeelde product is vermeld “Laat de natuur het werk doen”. Lijst met insecten.

Motivering van de klacht(en)

De reclame wordt beschouwd als strijdig met de milieureclamecode, o.m. art. 5 en 10, omdat wordt gesuggereerd dat men 100 % biologisch werkt terwijl dit enkel het geval is indien ook wordt tegemoet gekomen aan een reeks eisen uit een strikt lastenboek (Europese reglementering) wat niet in de reclame is vermeld.

Jurybeslissing

Aan de hand van de meegedeelde uitleg door de fabrikant die de productinformatie aan de adverteerder heeft bezorgd, was de Jury van oordeel dat er, in een reclamebrochure bestemd voor particulieren en die duidelijk hobby-tuinieren betreft (en niet biologische landbouw), geen bezwaren bestaan tegen het gebruik van de term « 100% biologisch » i.v.m. een product dat bestaat uit levende insecten, en waarbij er gezien het evidente verband tussen het woord biologisch en de aard van het product geen risico bestaat op verwarring of misverstand in hoofde van de consument in de zin van art.10 van de milieureclamecode. De wijze van gebruik verandert overigens niets aan het 100% biologisch karakter van het product, zodat art.5 van de milieureclamecode evenmin toepassing vindt. Zij heeft bijgevolg geen opmerkingen geformuleerd.

Adverteerder: ECOSTYLE
Product/Dienst: Besteldoos nuttige insecten
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/07/2000